: ต้นสน : ยาและอาหารที่ท่านศาสดา ซล. เคยใช้

สุขภาวะมุสลิมไทย มุสลิมไทยดอทคอม : ต้นสน : ยาและอาหารที่ท่านศาสดา ซล. เคยใช้
www.muslimthai.com

ท่านศาสดามุฮัมมัด ซล.กล่าวว่า "เปรียบพวกมุอฺมินผู้ศรัทธา ก็เปรียบเสมือนกับต้นไม้เขียวที่ถูกลมพัดล้มลงแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ บางครั้งก็ทำให้เอนเอียงแล้วกลับมาตั้งตรงใหม่ ส่วนพวกหน้าไหว้หลังหลอก เปรียบเสมือนต้นสนที่คงอยู่แบบเดิมตลอดไป แต่ทันทีทันใดนั้น ก็ล้มลงอย่างถอนรากถอนโคนที่เดียว" (ซอเฮียะห์บุคอรี:5643)


เมล็ดของมันร้อนชื้น มีคุณสมบัติช่วยระบายและทำให้สารต่างๆสุกสมบูรณ์ มีหนามแหลมที่ทิ่มแทงได้ เราสามารถป้องกันได้ด้วยการนำไปแช่น้ำ มันเป็นของย่อยยากแต่มีคุณค่ามากมาย ช่วยลดอาการไอ ทำให้ปอดที่ชื้นอยู่บริสุทธิ์ขึ้น เพิ่มน้ำหล่อลื่น ขับถ่ายออกยาก แต่บรรเทาได้ด้วยการกินเมล็ดทับทิมขมๆเข้าไปด้วย
 
หมายเหตุ ข้อมูลจากหนังสือการแพทย์ตามแนวทางศาสดามุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เขียนโดยอิบนุกอยยิม แปลโดย นพ.กษิดิษ ศรีสง่า จัดพิมพ์โดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.)  - สุขภาวะมุสลิมไทย มุสลิมไทยดอทคอม

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=112&id=13838
วันที่ : 24 กุมพาพันธ์ 63 21:21:11
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com