: ผู้สูงอายุ เพื่อนร่วมทาง เพื่อนร่วมพัฒนา

สุขภาวะมุสลิมไทย มุสลิมไทยดอทคอม : ผู้สูงอายุ เพื่อนร่วมทาง เพื่อนร่วมพัฒนา
www.muslimthai.com

กิจกรรมส่งเสริมเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนทุกวัย แต่การอบรมสัมมนาเท่าที่ผ่านๆมา มักจะทำขึ้นสำหรับคนในวัยเด็กไปจนวัยไม่เกินกลางคน แต่กิจกรรมค่ายอบรมสำหรับผู้สูงอายุยังมีน้อยเหลือเกิน ค่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของปิดเทอมของศูนย์ประสานงานภาคอีสาน แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย คือหนึ่งในจำนวนน้อยนั้น

ในงานนี้มีคณะกรรมการกลุ่มสตรี มัสยิดวะฮ์ดานียฮ์ จ.ศรีสะเกษ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย โดยให้ชื่องานว่า “โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อนร่วมทาง เพื่อนร่วมพัฒนา” งานนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่   19-21 มี.ค. 53   ณ ห้องประชุมมัสยิดวะฮ์ดานียะฮ์  จ.ศรีสะเกษ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อนร่วมทาง เพื่อนร่วมพัฒนา เป็นเสมือนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเวทีในการพักผ่อนและผ่อนคลายสำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานของผู้สูงอายุ ยังเป็นการทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแจ่มใสและได้รับการดูแลจากสังคมครอบครัวมากขึ้น

ในงานนี้มีเหล่าผู้อาวุโสมาร่วมงานทั้งสิ้น40คน ต่างสนุกสนานกับกิจกรรมระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเน้นไปในเรื่องการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับสมุนไพร สิ่งประดิษฐ์ สูตรอาหาร ร่วมกันจัดทำประวัติบุคคลสำคัญและประวัติชุมชนมัสยิด ตลอดจนรวบรวมคติและปรัชญาการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ นอกจากนั้นแล้วผู้สูงอายุยังได้มีการแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นระหว่างกันถึงเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนอีกด้วย

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ศูนย์ประสานงานภาคอีสานยังจะมีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เพราะหลังจากค่ายครั้งนี้ช่วงต้นๆเดือนเมษายนก็มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องสำหรับผู้สูงอายุอีก และยังจะมีกิจกรรมในรูปแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆ

เพราะทุกๆคนในสังคมต้องได้รับการดูแลให้มีสุขภาวะที่ดี - สุขภาวะมุสลิมไทย มุสลิมไทยดอทคอม


ภาพกิจกรรม

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=112&id=13561
วันที่ : 18 มิถุนายน 62 21:06:56
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com