มุสลิมดอทคอม : อากาศเปลี่ยนแปลงพาผลผลิตฝิ่นตกต่ำ

มุสลิมไทยดอทคอม  อากาศเปลี่ยนแปลงพาผลผลิตฝิ่นตกต่ำ
www.muslimthai.com

เวียนนา – แอนโตนิโอ มาเรีย คอสต้า เจ้าหน้าที่สหประชาชาติดูแลด้านยาเสพติด และอาชญากรรม (UNODC)  เปิดเผยในรายงานว่า ผลผลิตฝิ่นในอัฟกานิสถานจะตกต่ำลงมากในปีนี้ เนื่องจากดินฟ้าอากาศที่ปรวนแปร


อากาศเปลี่ยนแปลงพาผลผลิตฝิ่นตกต่ำ


ปีที่ผ่านมามีรายงานว่า ผลผลิตฝิ่นต่อ 1 เฮคเตอร์ มีจำนวนกว่า 56 กิโลกรัม  หากสภาพดินฟ้ายังไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกก็จะทำให้ผลผลิตตกต่ำลงอีกเรื่อยๆ โดยในปี2007 ผลิตได้ 8,200 ตัน แต่ในปี 2009 ลดลงเหลือเพียง 6,900 ตัน ส่วนพื้นที่เพาะปลูกฝิ่นยังคงเท่าเดิม หลังจากลดลงร้อยละ 36  โดยจาก 193,000 เฮคเตอร์ในปี 2007 เหลือ 123,000 เฮคเตอร์ในปีที่แล้ว

UNODC เตือนว่า ราคาฝิ่นที่สูงขึ้นกว่า 2 ปีที่ผ่านมา อาจจะชักจูงใจให้ชาวบ้านหันมาเพาะปลูกอีกครั้ง เกษตรกรที่ปลูกฝิ่นมักจะอยู่ในพื้นที่ที่มีการสู้รบประมาณถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการต่อสู้ในอัฟกานิสถานมีเพียง 7 เปอร์เซ็นต์ สื่อความหมายอย่างชัดเจนว่า หากมีการพัฒนา และความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งการปกครองที่ทั่วถึงในอัฟกานิสถาน ก็จะทำให้มีผู้ปลูกฝิ่นลดน้อยลง และรัฐบาลอัฟกาต้องมีแผนในการควบคุมยาเสพติด และเป็นผู้นำในยุทธศาสตร์การปราบปราม ซึ่งจะทำให้เกิดผลดีต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก  - มุสลิมไทยดอทคอม

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=7599
วันที่ : 1 มิถุนายน 63 23:21:36
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com