มุสลิมดอทคอม : สะพานเชื่อมความเข้าใจระหว่างตะวันตกกับมุสลิม

มุสลิมไทยดอทคอม  สะพานเชื่อมความเข้าใจระหว่างตะวันตกกับมุสลิม
www.muslimthai.com

ไคโร – อิหม่ามฟัยซอล อับดุล-ราอุฟ ประธานผู้ก่อตั้งกลุ่มคอร์โดบา ให้สัมภาษณ์ชี้แจงถึงบทบาทในฐานะผู้นำชุมชนมุสลิมในอเมริกา โดยมีความตั้งใจที่จะแผ่ขยายความสมานฉันท์กลมเกลียว ระหว่างตะวันตกกับโลกมุสลิม และช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ในหนทางที่ถูกต้อง โดยการขจัดความหวาดระแวง ไม่ไว้วางใจออกไป


อิหม่ามฟัยซอล อับดุล-ราอุฟ ประธานผู้ก่อตั้งกลุ่มคอร์โดบา


อิหม่ามอับดุล-ราอุฟ ได้ก่อตั้งมุสลิมคอร์โดบาขึ้นในปี 2003 หลังจากนั้นได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อให้มีการเสวนาระหว่าง 2 กลุ่ม โดยนำประเด็นขัดแย้งขึ้นมาถกเถียงกันฉันมิตร ทั้งประเด็นด้านการเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อลดช่องว่าง สร้างความเข้าใจ และหาวิธีแก้ไขปัญหา

อิหม่ามอับดุล-ราอุฟ อยู่ในวัย 62 ปี เป็นผู้มีชื่อเสียงในด้านความสัมพันธ์ระหว่างโลกตะวันตก กับมุสลิม เขาได้ก่อตั้งสมาคมมุสลิมก้าวหน้า (ASMA) ขึ้นในปี พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นองค์กรมุสลิมแห่งแรกที่ทำโครงการร่วมระหว่างมุสลิมและศาสนิกอื่นในอเมริกา ทั้งในด้านวิชาการ นโยบาย กิจการปัจจุบัน และวัฒนธรรม อิหม่ามอับดุล-ราอุฟ ประจำอยู่มัสยิดอัล-ฟาระฮฺ ในกรุงนิวยอร์ค รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาศูนย์ศรัทธาสมานฉันท์ในนิวยอร์คอีกด้วย อิหม่ามเขียนหนังสือ 3 เล่ม เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของอิสลามในสังคมร่วมสมัยของตะวันตก

เมื่อเร็วๆ นี้อิหม่ามได้ทุนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ในโครงการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศาสนา เขากล่าวว่า โครงการนี้ไม่อาจสำเร็จได้ด้วยคนๆ เดียว หรือองค์กรเดียว แต่ต้องอาศัยคนจากในหลายๆ สาขา หลายองค์กรร่วมมือกัน และเขาไม่เกรงการครหาว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยในความคิดของเขา หากไม่เข้ามาคลุกคลีอยู่กับปัญหา ก็ไม่อาจหาทางแก้ปัญหาได้ และองค์กรคอร์โดบาของเขาได้รับการสนับสนุนจากทั้งตะวันตกและโลกมุสลิม

อิหม่ามมีแผนจะสร้างศูนย์อิสลามขึ้นในนิวยอร์ค ไม่ไกลจากบริเวณที่เคยเป็นอาคารเวิร์ลเทรด ซึ่งจะเป็นศูนย์ที่ทันสมัย เพื่อบ่งบอกถึงการพัฒนาของสังคมมุสลิมอเมริกัน ซึ่งก้าวหน้ามาถึงปัจจุบันเพราะระบบสังคมที่มั่นคงของประเทศ  - มุสลิมไทยดอทคอม

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=7457
วันที่ : 21 กุมพาพันธ์ 63 16:35:54
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com