มุสลิมดอทคอม : ความยุ่งเหยิงสับสนที่กำลังปกคลุมฝรั่งเศส

มุสลิมไทยดอทคอม  ความยุ่งเหยิงสับสนที่กำลังปกคลุมฝรั่งเศส
www.muslimthai.com

ขณะนี้ฝรั่งเศสกำลังนำรัฐเข้าสู่ความสับสน เนื่องจากการเสนอให้ห้ามแต่งกายแบบคลุมมิดชิดทั้งตัวของสตรีมุสลิม ซึ่งเรียกกันว่านิกอบ ทั้งๆ ที่มีรายงานยืนยันว่า มีหญิงมุสลิมเพียงจำนวนน้อยนิดที่นิยมแต่งกายเช่นนี้ เมื่อเทียบกับจำนวนมุสลิมในฝรั่งเศส


ความยุ่งเหยิงสับสนที่กำลังปกคลุมฝรั่งเศส

 
ส่วนหนึ่งของความยุ่งเหยิงนี้ก็คือ ฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับการห้ามแต่งกายชนิดนี้ และทำเสมือนมันเป็นกฎหมายทั้งๆ ที่ไม่อาจทำได้ ยิ่งกว่านั้นเมื่อเร็วๆ นี้ มีข่าวการไม่ยอมให้สัญชาติกับชายผู้หนึ่ง เพียงเพราะภรรยาของเขาแต่งกายแบบนิกอบ ทั้งหมดนี้เพียงอ้างอิงจากคำแนะนำของคณะกรรมการที่รัฐสภาตั้งขึ้น และไม่มีกฎหมายใดรองรับ ในขณะที่การกระทำใดๆ ของรัฐบาล จะต้องอยู่ในขอบเขตอำนาจเท่าที่มีกฎหมายรองรับ จึงจะถือว่าเป็นความชอบธรรม

ที่ยุ่งเหยิงยิ่งไปกว่านั้นก็คือ เป็นความไม่ชอบธรรมของรัฐที่จะสั่งให้ประชาชนแต่งกายเช่นไร เพราะการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่แตกต่างกันไม่มีทางที่จะกลายเป็นอาชญากรรมไปได้ แต่การกระทำของบุคคลต่างหาก ที่สามารถจะพิจารณาได้ว่าเป็นอาชญากรรม

เป็นความไม่ชอบธรรมที่จะสั่งให้บุคคลเปลี่ยนแปลงตนเอง หรือจำกัดเสรีภาพส่วนบุคคล และบังคับให้ทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับความรู้สึกผิดชอบ หลายคนอาจจะไม่ชอบการแต่งกายเช่นนี้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ผู้ที่แต่งกายเช่นนี้จะถูกมองเยี่ยงอาชญากร  - มุสลิมไทยดอทคอม

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=7452
วันที่ : 5 มิถุนายน 63 13:08:14
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com