มุสลิมดอทคอม : เยอรมัน จะเป็นอาจารย์ศาสนาไม่ง่ายอย่างที่คิด

มุสลิมไทยดอทคอม  เยอรมัน ครูอาจารย์มุสลิมต้องผ่านการศึกษาอบรมด้านวิชาการที่ได้รับการรับรอง
www.muslimthai.com

เบอร์ลิน – คณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันวิชาการในเยอรมัน แนะนำว่าผู้ที่สอนอิสลามตามโรงเรียนต่างๆ ควรมีคุณสมบัติเป็นผู้จบปริญญาตรีด้านศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย ซึ่งคำแนะนำนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากรัฐบาล และภาคส่วนอื่นๆ


ปีเตอร์ สตรอจชะไนเดอร์


ปีเตอร์ สตรอจชะไนเดอร์ ประธานคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ และมานุษยวิทยา ได้ระบุถึงรายงานชิ้นใหม่ที่เปิดเผยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า มีนักเรียนมุสลิมในเยอรมันประมาณ 700,000 คน และหากทุกรัฐเปิดการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม ก็ต้องใช้ครูถึงประมาณ 2,000 คน ซึ่งต้องผ่านการศึกษาอบรมด้านวิชาการที่ได้รับการรับรอง

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการ ฯ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ และคณาจารย์ จึงเสนอให้ตั้งภาควิชาศาสนศาสตร์อิสลามขึ้นในมหาวิทยาลัยของรัฐ 2-3 แห่งเป็นการเริ่มแรก และในการนี้จำเป็นต้องอาศัยชุมชนมุสลิมตั้งกลุ่มขึ้นมาให้การชี้แนะในด้านต่างๆ ด้วย รวมทั้งการคัดเลือกอาจารย์ที่จะมาทำการสอนในภาควิชานี้

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในเยอรมันมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับอิสลามในภาควิชาตะวันออกกลาง หรือประวัติศาสตร์แต่ไม่มีการสอนด้านตัวบทศาสนา กฎหมายอิสลาม หรือภาษาอาหรับ ดังเช่นในคณะที่สอนคริสต์ศึกษา โดยมีเพียงแห่งเดียวที่ตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัยมุนสเตอร์ แต่เป็นการศึกษาอบรมครูที่สอนกุรอาน และอื่นๆ เกี่ยวกับอิสลามในระดับโรงเรียนเท่านั้น

รัฐมนตรีศึกษา แอนเนต ชแวน แสดงความเห็นด้วยในเรื่องนี้ และว่าควรทำให้เป็นเรื่องวิชาการโดยตรงที่รัฐสามารถเข้าไปรับรู้ได้ด้วย โดยคาดว่าจะจัดหางบประมาณให้แต่ละสถาบันได้ปีละ 1.5 ล้านยูโร

ชแวนกล่าวว่า การจัดตั้งสถาบันเพื่อฝึกอบรมเช่นนี้ จะมีประโยชน์ทั้งกับนักเรียนนักศึกษา และครูอาจารย์มุสลิม และยังเป็นนโยบายที่เหมาะกับสังคมปัจจุบัน ที่จะทำให้ความแตกต่างหลากหลายสามารถกลมกลืนกันได้

ปัจจุบันครูสอนศาสนาในเยอรมันมักมีเชื้อสาย หรือได้รับการฝึกสอนจากตุรกี ตามรายงานระบุว่ามีอิหม่ามในเยอรมันประมาณ 2,250 คน ในจำนวนนี้ 800 คนมาจากตุรกี ทำหน้าที่ในมัสยิด 160 และสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจอีก 2,600 แห่งทั่วเยอรมัน

สมาคมมุสลิมตุรกีในเยอรมันเพิ่งประกาศเปิดการอบรมระยะเวลา 4 เดือน แก่อิหม่ามที่มาจากต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้รู้จักวัฒนธรรม-ประเพณี ภาษา และกลไกการปกครองของรัฐ เพื่อให้อิหม่ามเหล่านี้สามารถทำตัวให้เข้ากับสังคมเยอรมันได้  และหลายประเทศในยุโรปต้องการอิหม่ามที่ได้รับการฝึกอบรมจากในประเทศมากกว่า อิหม่ามที่มาจากประเทศมุสลิมอื่นๆ  - มุสลิมไทยดอทคอม

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=7339
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 63 7:21:09
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com