มุสลิมดอทคอม : เครียดปัญหาห้ามบุรก้า กระทบฉิ่งคริสต์ในประเทศมุสลิมแน่นอน

มุสลิมไทยดอทคอม  ห้ามบุรก้าอาจกระทบชาวคริสต์ในประเทศมุสลิม
www.muslimthai.com

เมื่อวันจันทร์ (01/2) บิชอปมิเชล แซงติเยร์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา จากโบสถ์คริสต์คาธอลิคในประเทศฝรั่งเศส ออกมาเตือนว่าชาวคริสต์ที่อาศัยอยู่ในประเทศมุสลิมอาจได้รับความเดือดร้อน เนื่องมาจากการสั่งห้ามสตรีมุสลิมในฝรั่งเศสสวมบุรก้า ทั้งๆ ที่ในฝรั่งเศสก็มีสตรีที่สวมบุรก้าจำนวนไม่มาก และอุละมาอฺอิสลามเองก็ลงความเห็นว่า ศาสนาไม่ได้บังคับให้ผู้หญิงมุสลิมปิดหน้า


ห้ามบุรก้าอาจกระทบชาวคริสต์ในประเทศมุสลิม


หลวงพ่อแซงติเยร์กล่าวว่า ในทางตรงกันข้ามการออกกฎหมายสั่งห้าม อาจทำให้จำนวนผู้ปิดหน้าเพิ่มมากขึ้น และขอให้ชาวฝรั่งเศสทุกศาสนา อย่าตกเป็นทาสของความกลัวโดยไม่มีสาเหตุ รวมทั้งอย่าเชื่อทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปะทะกันทางวัฒนธรรม โดยไม่ศึกษาให้ถ่องแท้เสียก่อน

หลวงพ่อกล่าวว่า ฝรั่งเศสควรเป็นแบบอย่าง ในการเคารพสิทธิการปฏิบัติตามศรัทธาของศาสนาต่างๆ การเสวนา และเผยแผ่ความจริงในหมู่ผู้ศรัทธา จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคจากความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะต้องผ่านการทำงานหนัก และเวลาที่ยาวนานกว่าจะบรรลุความสำเร็จ

สำนักวาติกันได้แสดงความสนใจในเรื่องของสิทธิชาวมุสลิมส่วนน้อยในประเทศตะวันตก ในขณะเดียวกันก็พยายามพูดจาให้ประเทศมุสลิมให้สิทธิที่เสมอภาคแก่ชาวคริสต์ชนกลุ่มน้อยเช่นกัน นอกจากนั้น ผู้นำชาวยิวในฝรั่งเศสก็ออกมาแสดงความห่วงใยในเรื่องนี้ด้วย

Claude Gueant ผู้ช่วยประธานาธิบดีซาร์โกซี่ กล่าวเมื่อวานนี้ว่า มีความเป็นไปได้ที่จะออกกฎหมายห้ามการสวมบุรก้าอย่างเด็ดขาด  - มุสลิมไทยดอทคอม

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=7320
วันที่ : 1 เมษายน 63 14:48:52
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com