มุสลิมดอทคอม : ศาสนาภายใต้การควบคุมในคีร์กิสถาน

มุสลิมไทยดอทคอม  ศาสนาภายใต้การควบคุมในคีร์กิสถาน
www.muslimthai.com

บิชเคค – กฎหมายที่เข้มงวดในการจำกัดเสรีภาพการนับถือศาสนา ทำให้มุสลิมในคีร์กิสถานต้องออกมาร้องเรียนรัฐบาล ให้แยกแยะความรุนแรงออกจากการความเคร่งครัดในศรัทธาของอิสลาม


กอดิร์ มาลิคอฟ ผู้นำมุสลิม


กอดิร์ มาลิคอฟ ผู้นำมุสลิมกล่าวว่า กฎหมายควบคุมเข้มในการสร้างมัสยิด หรือโรงเรียนสอนศาสนาขึ้นใหม่ รวมทั้งจำกัดกิจกรรม และลงทะเบียนกลุ่มที่ดำเนินการด้านศาสนาในชุมชน ซึ่งเดิมเคยมีแค่จำนวน 10 คนก็ตั้งกลุ่มได้ แต่ปัจจุบันต้องมีถึง 200 คน ถึงจะอนุญาตให้จดทะเบียน

นอกจากนั้นยังสั่งห้ามแจกเอกสาร ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์ และวิดิโอ ที่เกี่ยวกับอิสลามในสถานที่สาธารณะ โรงเรียน และวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งยังครอบคลุมถึงองค์กร และกลุ่มศาสนาที่มีอยู่เดิมให้ต้องไปลงทะเบียนซ้ำ ซึ่งมีผลให้กลุ่มมุสลิมเล็กๆ ต้องกลายเป็นกลุ่มที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากมีจำนวนสมาชิกไม่มากพอที่จะไปขอจดทะเบียนได้

นอกจากมุสลิมจะเดือดร้อนแล้ว กลุ่มชาวคริสต์อีแวนเจลิสต์ก็พลอยตกอยู่ภายใต้กฎหมายนี้ด้วย โบสถ์อีแวนเจลิสต์ไม่อาจไปจดทะเบียนได้เพราะมีสมาชิกเพียง 25 คน และทางการสั่งให้ปิดโบสถ์ห้ามดำเนินกิจกรรม

คีร์กิสถานมีมุสลิม ร้อยละ 75  ในหมู่ประชากร 5 ล้านคน ที่เหลือเป็นชาวคริสต์อีแวนเจลิสต์ ประมาณ 50,000 คน และคริสต์ออร์โธด๊อคซ์ อีกจำนวนหนึ่ง

มาลิคอฟ กล่าวว่า ดูเหมือนรัฐบาลจะพิจารณาจำกัดเขตของการนับถือศาสนา ให้อยู่เพียงภายใต้การจดทะเบียนเท่านั้น หากนอกเหนือจากนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่อันตรายทั้งหมด บางโรงเรียนถึงกับห้ามนักเรียนคลุมฮิญาบ ซึ่งตรงกันข้ามกับที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

คานิเปค ออสโมนาลิเยฟ หัวหน้าคณะกรรมการด้านศาสนาของรัฐ ออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้ว่า ไม่ได้มีการจำกัดเสรีภาพในการนับถือศาสนา เป็นแต่เพียงต้องการจัดระเบียบให้กับกลุ่มต่างๆ เพราะมีประชาชนร้องเรียนมา ด้วยเกรงว่าจะถูกกลุ่มต่างๆ มอมเมาคนในครอบครัว  - มุสลิมไทยดอทคอม

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=7126
วันที่ : 30 มีนาคม 63 20:57:59
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com