มุสลิมดอทคอม : ชาวยิว ในอิสราเอลใจกว้างให้สร้างหออะซาน

มุสลิมไทยดอทคอม   ชาวยิว ในอิสราเอลใจกว้างให้สร้างหออะซาน
www.muslimthai.com

ดูไบ – มีการเปิดเผยรายงานการสำรวจ  ซึ่งแสดงว่า 53 เปอร์เซ็นต์ของชาวยิวในอิสราเอล ไม่ต่อต้านการสร้างหออะซานของมุสลิม ส่วนจำนวนผู้ที่ต่อต้านการสร้างหออะซานมีเพียง 28 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือ 29 เปอร์เซ็นต์ระบุว่ายังไม่ได้ตัดสินใจ


ชาวยิว ในอิสราเอลใจกว้างให้สร้างหออะซาน


การสำรวจดังกล่าวจัดทำโดยหน่วยงานสำรวจ KEEVOON ซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม โดยมีมูลนิธิเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหมู่ชนส่วนน้อย (FFEU) ของสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุน ซึ่งสื่อ Ynet News รายงานอ้างคำพูดของแรบไบ Marc Schneier ว่า ผลที่ออกมาดังกล่าวแสดงว่า ชาวยิวในอิสราเอลมีความใจกว้างในการยอมรับต่อศาสนาอื่นมากกว่าชาวสวิตเซอร์แลนด์

รายงานได้แจกแจงถึงรายละเอียดของผลการสำรวจว่า กลุ่มที่แสดงการยอมรับได้อย่างแข็งขันต่อการสร้างหออะซาน คือกลุ่มชาวยิวอิสราเอลทั่วๆ ไป คิดเป็นร้อยละ 55 ส่วนชาวยิวดั้งเดิมที่นับถือนิกายออร์โธด๊อคซ์ สนับสนุนให้สร้างหออะซานได้มีจำนวนร้อยละ 53

Schneier ยังกล่าวต่อไปว่า จากผลสำรวจดังกล่าวแสดงว่า ประชากรยิวในอิราเอลเพียงไม่ถึง 1 ใน 3 ที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างหออะซาน ซึ่งบ่งชี้ว่า ชาวยิวส่วนมากในอิสราเอลยังคงรับได้กับการมีอยู่ของชาวอิสราเอลเชื้อสายอาหรับ แต่ความใจกว้างนี้พูดเฉพาะในแง่ของศาสนา ไม่ใช่ในด้านการเมือง  - มุสลิมไทยดอทคอม

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=6982
วันที่ : 16 ธันวาคม 62 18:37:51
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com