มุสลิมดอทคอม : การระบาดของเชื้อ HIV ในอียิปต์

มุสลิมไทยดอทคอม  รายงานการระบาดของเชื้อ HIV ในอียิปต์
www.muslimthai.com

ไคโร – ตามรายงานในปี 2008 จำนวนผู้ติดเชื้อ HIV ในอียิปต์มีประมาณ 3,735 ราย ในจำนวนนี้มี 963 ราย ที่แสดงผลในการเป็นเอดส์แล้ว แต่ในรายงานใหม่จัดทำโดยศูนย์ Information and Decision Support Centre ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดคณะรัฐมนตรีอียิปต์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ระบุว่าต้องเพิ่มการเฝ้าระวังในเรื่องนี้ เนื่องจากมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น


รายงานการระบาดของเชื้อ HIV ในอียิปต์


ถึงแม้จำนวนผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS จะยังมีจำนวนน้อยอยู่เมื่อเทียบกับประเทศอื่น แต่น่าตกใจที่พบการติดเชื้อนี้ในอียิปต์ ซึ่งมีสังคมที่ค่อนข้างเคร่งครัด ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า เป็นเพราะผู้ติดยาเสพติดมีจำนวนมากขึ้น ทำให้มีการแพร่กระจายของโรค รวมทั้งการไม่สามารถควบคุมการมีเพศสัมพันธ์อย่างสุ่มเสี่ยง รายงานดังกล่าวยังระบุว่าพบผู้ติดเชื้อ HIV ในหลายๆ ส่วนของประเทศ แต่เมืองที่พบมากที่สุด คือ ไคโร และอเล็กซานเดรีย และร้อยละ 75 ของผู้ติดเชื้อนี้อยู่ที่อายุ 25-49 ปี

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรค นั่นคือ ขาดการเรียนการสอนด้านเพศศึกษาในโรงเรียน ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันวิทยากล่าวว่า ต้องมีการให้ความรู้อย่างถูกต้องในด้านสุขภาวะ และเพศศึกษา เพื่อให้รู้จักป้องกันไม่ให้ตัวเองได้รับเชื้อ รวมทั้งแนะว่ารัฐบาลต้องทำงานหนักเพื่อต่อต้านยาเสพติด และสนับสนุนให้มีการแต่งงานอย่างถูกต้อง รวมทั้งแก้ปัญหาเด็กเร่ร่อนตามท้องถนน

หน่วยงาน NGO หลายหน่วยระบุว่า อียิปต์มีเด็กเร่ร่อนอยู่ถึงกว่า 3 ล้านคน ซึ่งตัวเลขนี้ไม่ได้รับการยอมรับโดยรัฐบาล รายงานดังกล่าวยังระบุว่า เด็กเร่ร่อนเหล่านี้มีความเสียงที่จะติดเชื้อ และเป็นปัญหาในอนาคต  - มุสลิมไทยดอทคอม

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=6768
วันที่ : 21 เมษายน 64 9:28:58
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com