มุสลิมดอทคอม : องค์กรมุสลิมเปิดตัวกลุ่มใหม่ มุ่งปกป้องสิทธิมุสลิมในยุโรป

สำนักข่าวมุสลิมไทย - องค์กรมุสลิมเปิดตัวกลุ่มใหม่ มุ่งปกป้องสิทธิมุสลิมในยุโรป

ไคโร – นักเคลื่อนไหวมุสลิมจาก 26 ประเทศในสหภาพยุโรป ได้รวมตัวกันเพื่อก่อตั้งสภาด้านสิทธิของมุสลิม เพื่อชี้แนะถึงสิทธิที่พึงมีพึงได้ และคอยระแวดระวังการกระตุ้นให้เกิดการเกลียดกลัวอิสลาม รวมทั้งการปกป้องสิทธิของมุสลิมในศาลสหภาพยุโรป

อะลี อะบูชไวมา ผู้อำนวยการศูนย์อิสลามมิลาโน่ กล่าวว่า นักสิทธิมนุษยชนยุโรปทั่วๆ ไป ไม่เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้เพียงพอ ดังนั้นจึงสมควรจะตั้งกลุ่มเฉพาะของมุสลิม เพื่อต่อสู้ให้เป็นไปตามกฎหมาย และรัฐธรรมนูญของประเทศในยุโรป ที่ระบุไว้ในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ และอคติด้านเชื้อชาติอยู่แล้ว

ขณะนี้สภาดังกล่าวได้เลือกตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนถึง 4 คณะ เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังการละเมิดสิทธิ ประสานด้านสื่อมวลชน ฝ่ายประสานหน่วยงานรัฐบาล และด้านเงินทุนช่วยเหลือ และขณะนี้กำลังดำเนินการเพื่อจดทะเบียนสภา ฯ ให้ถูกต้องทั้งในประเทศสมาชิก และในสหภาพยุโรป

สภาดังกล่าวยังมุ่งหวังจะช่วยเหลือมุสลิมที่ประสบปัญหา โดยจัดหาทนายความ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายให้ รวมทั้งการดำเนินการในระดับศาลสหภาพยุโรป ในกรณีที่มุสลิมเหล่านั้นไม่อาจพึ่งพาศาลยุติธรรมในประเทศโดยเฉพาะชไวมายกตัวอย่างมุสลิมสวิสฯ ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่ดีว่า สมควรจะยื่นเรื่องต่อศาลสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปเป็นขั้นตอนต่อไป - muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=6670
วันที่ : 23 กุมพาพันธ์ 63 2:47:20
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com