มุสลิมดอทคอม : 2 ส.ส.มุสลิมะห์ คูเวต ยังคงปฏิเสธที่จะคลุมฮิญาบ อ้างรัฐธรรมนูญไม่ได้บังคับ

KUWAIT CITY (AFP) - Kuwait's constitutional court on Wednesday rejected a petition brought by four voters to declare invalid the election of two women MPs because they refuse to wear the hijab headscarf.

The decision of the court, whose rulings are final, was announced to reporters by the chairman of the court, Yussef Ghanam al-Rashid.

คูเวต - เมื่อวันพุธ (28/10) ศาลรัฐธรรมนูญของคูเวตได้บอกปัดคำร้องเรียนของชาวคูเวต 4 คน ที่ต้องการให้ศาลพิจาณาถอนสมาชิกภาพ ส.ส.หญิงคูเวต 2 คน ที่ไม่ยอมคลุมศีรษะเข้ารัฐสภา

โดยท่านยูซุฟ คานัม อัล-รอชีด ประธานศาลสูงออกมาประกาศคำตัดสินที่ถือเป็นสิ้นสุดดังกล่าว  โดยให้การอรรถาธิบายว่า กฎหมายเลือกตั้งมิได้ระบุเฉพาะเจาะจงถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับแก่สตรี  รวมทั้งมิได้ระบุว่าผู้หญิงจะต้องคลุมศีรษะหรือไม่ เพียงแต่มีการระบุสรุปไว้ในตอนท้ายของกฎหมายใหม่ ที่ให้ผู้หญิงมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งได้ ว่าต้องปฏิบัติตามหลักชาริอะฮฺ

อีกประการหนึ่ง ศาลอธิบายว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ รับรองเสรีภาพส่วนบุคคล และเสรีภาพในการนับถือศาสนา รวมทั้งการไม่เลือกปฏิบัติโดยถือเอาศาสนา หรือเพศเป็นการตัดสิน

อย่างไรก็ดี สำนักฟัตวาของประเทศ ได้ออกคำฟัตวาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ว่าสตรีมุสลิมต้องคลุมฮิญาบเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการอิสลาม รวมทั้ง ส.ส.ชายในรัฐสภาได้เรียกร้องให้มีการบังคับใช้ตามคำฟัตวาดังกล่าว หลังจากส.ส.หญิง 2 คนที่ได้รับเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมไม่ยอมคลุมฮิญาบ  ส.ส.หญิงทั้งคู่ซึ่งจบปริญญาเอกจากอเมริกากล่าวว่า กฎหมายไม่ได้ระบุบังคับ รวมทั้งอ้างว่ารัฐธรรมนูญก็ให้เสรีภาพเช่นกัน

ประเทศคูเวตไม่ได้มีการบังคับสตรีให้คลุมศีรษะ หรือแต่งกายตามที่กฎหมายกำหนด เพราะในรัฐธรรมนูญได้มีการรับรองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลไว้แล้ว

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=5583
วันที่ : 24 พฤศจิกายน 63 5:50:28
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com