มุสลิมดอทคอม : chinese muslim เผยชีวิต มุสลิมชาวจีน จากสายตาที่มองอย่างคนแปลกหน้า

CAIRO – Unlike their fellow Muslims across China, the Muslim minority in Hong Kong is enjoys the right to work, educate and practice faith.

"We are free," Mufti Mohamed Arshad told renowned writer Robert Fisk of The Independent on Saturday, October 3.

ไคโร – มุสลิมในเกาะฮ่องกงใช้ชีวิตอย่างอิสรเสรี ทั้งด้านการทำงาน การศึกษา และการปฏิบัติศาสนกิจ ต่างจากมุสลิมที่อยู่บนจีนแผ่นดินใหญ่

มุฟตี มุฮัมมัด อาร์ชัด ให้สัมภาษณ์โรเบิร์ต ฟิสก์ แห่งหนังสือพิมพ์อังกฤษ ดิ อินดิเพนเด้นท์ เมื่อวันเสาร์ (3/10) ว่า อย่างไรก็ดี มุสลิมยังคงดูเป็นคนแปลกหน้า สำหรับบรรดานักการเงิน นายหน้า และรวมถึงต่อดินแดนที่เพิ่งได้รับอิสระนี้

สถานที่รวมของมุสลิมที่นี่ คือ มัสยิดอัมมาร์ และศูนย์อิสลามอุสมัน รัมจู ซาดิ๊ก ฮ่องกงมีประชากรมุสลิมประมาณ 20,000 – 100,000 คน มุสลิมเชื้อจีนส่วนมากเป็นชาวหุย ส่วนที่เหลือเป็นมุสลิมเชื้อสายปากีสถาน อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ตะวันออกกลาง และประเทศในทวีปแอฟริกา

อิหม่ามสุลัยมาน หวัง แห่งศูนย์อิสลาม ฯ กล่าวว่า อิหม่ามมัสยิดในจีนแผ่นดินใหญ่ไม่อาจเดินทางไปให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนทั่วๆ ไป รวมทั้งมุสลิมที่นั่นไม่อาจจัดชุมนุมแสดงความคิดเห็น เช่น การแสดงพลังเพื่อสนับสนุนมุสลิมในกาซ่าได้ อีกทั้งระบบการศึกษาในแผ่นดินใหญ่ เป็นอุปสรรคต่อมุสลิมในการศึกษาอิสลาม

ปัจจุบันแผ่นดินใหญ่มีประชากรจีนประมาณ 20 ล้านคน ครึ่งหนึ่งเป็นชาวจีนมุสลิมเชื้อสายหุย

ผู้แปลขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ muslimthai.com เท่านั้น

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=5240
วันที่ : 23 กุมพาพันธ์ 63 3:02:51
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com