มุสลิมดอทคอม : รัสเซียร่วมประชุมโลกมุสลิม หวังกระชับความสัมพันธ์

MOSCOW — Moscow will host the first ever high-profile conference that seeks deepening strategic ties between Russia and its sizable Muslim community with the Muslim world.

"It gives a new drive to Arab and Islamic relations with Russia, following remarkable improvements already achieved over the past few years," Ahmed Sakhratullah, one of the organizers, told IslamOnline.net.

มอสโคว์ – รัสเซียจัดการประชุมระดับสูงระหว่างรัสเซียกับโลกมุสลิม เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับกลุ่มประเทศอาหรับ หลังจากได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือในหลายปีที่ผ่านมา

อะฮฺมัด ซากราตุ้ลเลาะฮฺ หนี่งในผู้จัดการประชุมดังกล่าว แถลงว่า การประชุมมีชื่อวา Russia and the Islamic World: Partnership for the Sake of Stability จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน ที่พิลล่าร์ ฮอลล์ ออฟ ยูเนี่ยน ในกรุงมอสโคว์ โดยจุดประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อการเฉลิมฉลองครบ 5 ปี ที่รัสเซียได้เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมโอไอซี. และการประชุมได้รับการสนับสนุนจาก สภามุฟตีรัสเซีย องค์กรโอไอซี. และกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย

การประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากประธานาธิบดีดมิทรี่ เม็ดเดเวฟ มากล่าวสุนทรพจน์ รวมทั้งผู้นำระดับสูงจากภาคส่วนต่างๆ ของรัสเซีย และจากประเทศโลกมุสลิม

ผู้จัดมั่นใจว่า  การประชุมดังกล่าวจะช่วยกระชับความสำพันธ์ระหว่างหลายกลุ่ม โดยจะมีทั้งการเสริมความร่วมมือระหว่างรัสเซีย และประเทศมุสลิม เช่นเดียวกับความร่วมมือระหว่างชุมชนมุสลิมในยุโรป และอเมริกา นอกจากนั้น จะมีการประชุมกันในประเด็นอื่นๆ อาทิ เรื่องการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งระบบการเงินแบบอิสลาม วิทยาการต่างๆ รวมทั้งด้านวัฒนธรรม และการศึกษาอีกด้วย

นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสอันดีที่องค์กรมุสลิมต่างๆ ในรัสเซียจะได้แสดงบทบาท และเชื่อมความสัมพันธ์กับศาสนิกเดียวกันในกลุ่มประเทศอาหรับ โดยนอกจากสภามุฟตีแห่งรัสเซียแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วัฒนธรรมอิสลามในรัสเซีย และกองทุนชาวรัสเซียเพื่อสนับสนุนการศึกษา วิทยาการ และวัฒนธรรมอิสลาม เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย

รัสเซียมีประชากรมุสลิมประมาณ 23 ล้านคน ส่วนมากอยู่ทางเหนือแถบคอเคซัส และทางใต้ ในสาธารณรัฐเชชเนีย อินกุชเชเทีย และดาเกสตาน

อิสลามเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากเป็นอันดับ 2 ในรัสเซีย คิดเป็นประมาณ 1.5 ของประชากร 145 ล้านคน

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=5014
วันที่ : 7 มิถุนายน 63 3:47:32
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com