มุสลิมดอทคอม : Temple Mount นักโบราณคดีค้นพบสถานที่อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ในเยรูซาเล็ม

Temple mount, Israel

JERUSALEM — Israeli archaeologists say they have uncovered a ritual bath in Jerusalem that was likely used by Jewish pilgrims coming to the temple two millenia ago.

The bath is located next to the Temple Mount, the compound in Jerusalem's Old City where two Biblical Temples stood. The second was destroyed by Roman legions in 70 A.D.

เยรูซาเล็ม – นักโบราณคดีอิสราเอลเปิดเผยว่า ได้ค้นพบสถานที่สำหรับอาบน้ำในพิธีศักดิ์สิทธิในเยรูซาเล็ม ซึ่งสันนิษฐานว่าผู้แสวงบุญชาวยิวได้ใช้สถานที่นี้เมื่อมาที่วิหารเทมเพิ้ลเมาท์ เมื่อ 2 พันปีที่แล้ว

สถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้เทมเพิ้ล เม้าท์ ในบริเวณเมืองเก่าของเยรูซาเล็ม ที่ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นวิหารแรกของยิวที่ระบุในคัมภีร์ไบเบิ้ล โดยวิหารหลังที่ 2 ถูกทำลายราบโดยพวกโรมันในปีคริสตศักราชที่ 70 ผู้แสวงบุญชาวยิวจะมาที่วิหารศักดิ์สิทธิ์นี้ปีละ 3 ครั้ง ปัจจุบันชาวยิวยังมีพิธีกรรมชำระร่างกายเพื่อความบริสุทธิ์

สถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ของยิว ปัจจุบันเป็นสถานที่สำคัญอันดับ 3 ของอิสลาม รองจากมัสยิดฮะรอมในมักกะฮฺ และมัสยิดนาบาวีในมาดินะฮฺ

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=4967
วันที่ : 10 กรกฎาคม 63 9:10:55
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com