มุสลิมดอทคอม : ผลสำรวจมุสลิมบราซิลขาดความรู้เกี่ยวกับอัลอิสลาม โรงเรียนสอนศาสนาแทบไม่มี

BRASILIA — When Munir Hamdan grew thirstier for more information about his Muslim faith, he decided to resort to the most obvious source of knowledge; his school.

But the Brazilian teen was frustrated to find out there was nearly no information about Islam in his schoolbooks.

บราซิลเลีย – มุนีร ฮัมดัน มุสลิมวัยรุ่นชาวบราซิล รู้สึกผิดหวังที่ไม่อาจหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับอิสลามได้ แม้ในหนังสือเรียนซึ่งควรจะเป็นแหล่งพื้นฐานสำหรับการค้นคว้า แต่โชคยังดีที่เขามีบิดาที่คอยสอนเกี่ยวกับอิสลาม และวัฒนธรรมของมุสลิมตั้งแต่เขาอายุ 5 ขวบ ซึ่งเด็กคนอื่นไม่มีโอกาสเช่นเขา เพราะหนังสือเรียนสำหรับชั้นประถมและมัธยมมีเรื่องเกี่ยวกับอิสลามแค่ 2 บท ซึ่งกล่าวถึงรวมกับศาสนาอื่นๆ และเรื่องที่เกี่ยวกับสงครามในตะวันออกกลางเท่านั้น

มุสลิมรุ่นเยาว์ในบราซิลกำลังประสบกับวิกฤติ ความขาดแคลนแหล่งค้นคว้าเกี่ยวกับอิสลาม โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาของประเทศ

แทมเมอร์ จาลิล แห่งสมาคมมุสลิมอาหรับในเมืองคิวริติบากล่าวว่า การขาดแคลนโรงเรียนอิสลามก่อให้เกิดปัญหา เพราะผู้ปกครองจำต้องให้ลูกเรียนโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชนทั่วๆ ไป ซึ่งเด็กจะซึมซับวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเกิดความขัดแย้งกับความเป็นมุสลิมของตนเอง และการที่ไม่มีการสอนเกี่ยวกับอิสลามที่โรงเรียนเลย ทำให้ผู้ปกครองต้องพยายามเข้มงวดกับลูก ในการปลูกฝังอิสลามที่บ้าน ซึ่งอาจมีผลทำให้การเรียนตกต่ำ

มีบางครอบครัวที่อพยพจากตะวันออกกลางมาตั้งครอบครัวที่นี่ และพยายามสอนศาสนาให้ลูกๆ ด้วยวิธีที่เคยถูกสอนมา ก็พบว่าเด็กๆ ไม่มีความรู้ที่กว้างขวาง เพราะไม่ได้รับการสอนเพิ่มเติมที่โรงเรียน

สาเหตุที่โรงเรียนไม่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาต่างๆ อาจเป็นเพราะรัฐบาลที่แยกศาสนาออกจากการปกครองอย่างชัดเจน ไม่ต้องการให้เกิดความแตกต่างซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้ง แต่อย่างน้อยก็ควรให้มีกล่าวถึงบ้าง เพื่อให้เยาวชนได้เข้าใจในวัฒนธรรม และประเพณีอันหลากหลาย

ตามการสำรวจปี 01 บราซิลมีมุสลิมประมาณ 27,239 คน แต่สหพันธ์อิสลามบราซิลระบุจำนวนถึงประมาณ 1.5 ล้านคน

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=4420
วันที่ : 25 พฤษภาคม 63 20:09:10
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com