มุสลิมดอทคอม : มุสลิมในจีนมีความสุขในเดือนรอมฏอน - ละหมาดวันแรกพรึบ

มุสลิมไทยดอทคอม
www.muslimthai.com

ชาวจีนในหมู่บ้าน Tuanjie ซึ่งอยู่ในจังหวัด Wuzhong ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศหลายพันคน ร่วมกันนมาซซุบฮิในวันแรกของเดือนรอมฎอน


มุสลิมจีนร่วมละหมาด รอมฏอนปี 2552

หลายคนมุ่งทำความดีในเดือนนี้ เพราะจะได้รับผลบุญมากกว่าการทำความดีในเดือนอื่นเป็นพันเท่า นอกจากนั้น รอมฎอนยังเป็นเดือนที่สร้างเสริมความเข้มแข็งแก่จิตใจ ปล่อยวางความอิจฉาริษยา และสอนให้ดำรงชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักอนามัย

หลายคนใช้ช่วงรอมฎอนในการทำให้เกิดความกลมเกลียวใกล้ชิดในครอบครัว และเพื่อนบ้าน ด้วยการแบ่งปันอาหารแก่กัน และบริจาคอาหารแก่ผู้ยากไร้

มุสลิมเชื้อสายอุสเบกในอุรุมฉีต่างขอดุอาอฺให้เรื่องร้ายๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ผ่านพ้นไป และประชาชนหันกลับมาใช้ชีวิตปกติสุขที่เอื้ออาทรต่อกัน และรวมกันเป็นหนึ่งเดียว - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=4252
วันที่ : 7 สิงหาคม 63 11:32:47
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com