มุสลิมดอทคอม : คำกล่าวอวยพรแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิม ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

มุสลิมไทยดอทคอม คำกล่าวอวยพรแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิม ของนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี
www.muslimthai.com

คำกล่าวอวยพรแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิม ของนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาสการถือศีลอดเดือนรอมฎอน

( บันทึกเทปในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ  ห้องรับรองนายกรัฐมนตรี ชั้น  ๒  อาคารรัฐสภา ๑)


   กลุ่มสุนทรพจน์  โทร. ๔๙๑๖
                                                                                                                                                        วันที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๒
พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่รักทุกท่าน
  
เนื่องในโอกาสที่เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๐
ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง   ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นภายในเดือนสิงหาคม ศกนี้  ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศด้วยความจริงใจ

  เดือนรอมฎอนเป็นวาระที่มีความสำคัญของศาสนาอิสลาม เป็นเดือนแห่งความเชื่อมั่นศรัทธาที่มวลมุสลิมจะปฏิบัติตามศาสดามูฮัมหมัดอย่างเต็มความสามารถด้วยจิตใจอันแน่วแน่มั่นคง  โดยการถือศีลอด ละเว้นการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด  ตั้งแต่รุ่งสางจนถึงตะวันลับขอบฟ้า  ละเว้นการกระทำที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ตนเองและสังคม   ทั้งด้วยการมอง การพูดและการฟัง รวมทั้งไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องห้ามทั้งหลายเป็นระยะเวลา ๒๙-๓๐ วัน

  การถือศีลอดเป็นการฝึกความอดทนและอดกลั้น อันนำไปสู่ความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ   ทำให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบและเข้าถึงสภาพอันแท้จริงของผู้ที่อัตคัดขัดสน   ทำให้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น   และเป็นการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริง  ผมจึงขอชื่นชมในความศรัทธาอันเข้มแข็งของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกมาในโอกาสนี้

  ผมขออวยพรให้พี่น้องชาวมุสลิมทุกคนสามารถบำเพ็ญกุศลถือ    ศีลอดในเดือนรอมฎอนได้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ทุกประการ และขอให้ผลของการบำเพ็ญตนส่งเสริมให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน

ขอบคุณครับ

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=4234
วันที่ : 6 ธันวาคม 63 4:28:48
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com