มุสลิมดอทคอม : ครั้งแรก! ซาอุดี้ตั้งกองทุนช่วยเหลือกิจการเทคโนโลยีเอกชน

สำนักข่าวมุสลิมไทย   ครั้งแรก! ซาอุดี้ตั้งกองทุนช่วยเหลือกิจการเทคโนโลยีเอกชน

สำนักข่าวอาหรับ –  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์คิงอับดุลอาซิซ (KACST) ก่อตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนบริษัทขนาดเล็ก และขนาดกลางที่ดำเนินกิจการด้านเทคโนโลยี นับเป็นครั้งแรกที่มีการริเริ่มในด้านนี้

บริษัท Badir Technology Incubator ที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการด้านเทคโนโลยี่ในนามของมหาวิทยาลัย KACST ได้เซ็นสัญญากับกองทุนความมั่นคง เพื่อก่อตั้งทุนสนับสนุนกิจการขนาดเล็ก-ขนาดกลางในประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ซึ่งเอกชนอาจมีบุคลากรที่มีความสามารถในด้านนี้มากกว่า

ประธานมหาวิทยาลัย ฯ กล่าวว่า การสนับสนุนด้านเงินทุนนี้ จะช่วยให้คนรุ่นหนุ่ม-สาว มีความกระตือรือร้นในการก่อตั้งกิจการของตัวเองในด้านเทคโนโลยี โดยไม่คอยคาดหวังจะเป็นข้าราชการอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมา  

http://www.muslimthaipost.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=19627
วันที่ : 23 กุมพาพันธ์ 63 2:47:53
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com