มุสลิมดอทคอม : ผลสำรวจ: เยาวชนมุสลิมอินโดยึดมั่นในศาสนาแม้ประเทศพัฒนาก้าวไกล

มุสลิมไทยดอทคอม : ผลสำรวจ: เยาวชนมุสลิมอินโดยึดมั่นในศาสนาแม้ประเทศพัฒนาก้าวไกล
www.muslimthai.com

ข่าวเว็ปไซต์ thejakartaglove.com

ถึงแม้ภาพพจน์ของเยาวชนอินโดนีเซียในสายตาของทั่วโลก จะเป็นกลุ่มที่ยินดีรับเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้อย่างไม่จำกัด แต่ยังมีเยาวชนในเมืองอีกมากมายที่เคร่งครัดในการปฏิบัติศาสนกิจ รวมทั้งมีความเห็นว่า กฎหมายชาริอะฮฺใช้ได้ผลในการป้องปรามอาชญากรรม และทำให้สังคมเกิดความสงบสุข เนื่องจากมีบทลงโทษเด็ดขาดที่ทำให้รู้สึกขยาด เช่น การตัดมือขโมย หรือตัดคอผู้ทำฆาตกรรม เป็นต้น

ในการสำรวจล่าสุดที่จัดทำโดยสถาบันเกอเต้ ของเยอรมัน ที่สอบถามเยาวชนอินโดนีเซียอายุระหว่าง 15 – 25 ปี จำนวน 1,500 คน ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ปีที่ผ่านมา พบว่า ถึงแม้การเมืองและสภาพสังคมในอินโดนีเซียในช่วงสิบปีที่ผ่านมา จะเปลี่ยนแปลงไป จากยุคเผด็จการของอดีตประธานาธิบดีซูฮาร์โต้ กว่าครึ่งของเยาวชนอินโดนีเซียที่เข้าร่วมการสำรวจยังคงสนับสนุนการลงโทษแบบตาต่อตา – ฟันต่อฟัน สำหรับอาชญากรรมเช่นการขโมย เป็นชู้ และ การละทิ้งศาสนา

โดยร้อยละ 66 มีความเห็นชอบกับการลงโทษอย่างรุนแรง เด็ดขาด สำหรับผู้ก่ออาชญากรรม ในขณะที่ร้อยละ 68 เห็นด้วยการลงโทษเฆี่ยนในกรณีบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว มีความเชื่อในแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมมากที่สุด

โดย 9 ใน 10 คนที่ตอบแบบสอบถาม แสดงความไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานกับผู้ที่มิใช่มุสลิม แต่ส่วนมากเห็นว่าถ้าจะต้องแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมดั้งเดิม ก็ต้องให้มาศึกษา และเข้ารับอิสลามเสียก่อน

ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า ในการแนะนำตัวจะบอกว่าเป็นมุสลิม ก่อนจะบอกว่าเป็นชาวอินโดนีเซีย
การสำรวจยังแสดงว่า อิสลามเป็นแหล่งสำคัญของความแข็งแกร่ง และพลังในทางสร้างสรรค์ของเยาวชนชาวเมืองในอินโดนีเซีย ในขณะที่ต้องเผชิญกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากเข็ญ ในสังคมที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น

เยาวชนอินโดนีเซียหลายคนพบว่า ยังไม่มีสถาบันที่เข้มแข็งที่สามารถจะให้ยึดเหนี่ยวได้ ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐบาล ในการดูแลด้านชีวิตความเป็นอยู่ การมีงานทำ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่นับวันจะแพงขึ้น ดังนั้น การยึดมั่นในศาสนาจะเป็นยาวิเศษที่สามารถเยียวยาทั้งจิตใจ และจิตวิญญาณ และเป็นสถาบันที่ไม่อาจทำลายหรือเปลี่ยนแปลงได้

ประเทศอินโดนีเซียเป็นหมู่เกาะที่ประกอบด้วยประมาณ 17,000 เกาะ มีประชากร 240 ล้านคน ร้อยละ 80 เป็นมุสลิม และเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก – www.muslimtahi.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=19591
วันที่ : 1 มิถุนายน 63 23:43:55
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com