มุสลิมดอทคอม : ซาอุดี้ ประกาศดูเดือน 29 สิงหาคม

มุสลิมไทยดอทคอม : ประกาศดูเดือนในซาอุดี้
www.muslimthai.com

สำนักข่าวอาหรับ

เจดดะฮฺ – ศาลสูงซาอุดี้อาระเบียประกาศให้มุสลิมในราชอาณาจักรซาอุดี้ ช่วยกันดูดวงจันทร์เสี้ยวเพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเชาวาล ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคมนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ของเดือนรอมฎอน และหากมีผู้เห็นจันทร์เสี้ยวทั้งด้วยตาเปล่า หรือใช้กล้องส่องทางไกล ขอให้รายงานโดยตรงต่อสำนักงานศาลที่ใกล้ที่สุด

ในเรื่องนี้ มาญิด อะบู ซะฮฺรอ ประธานสมาคมดาราศาสตร์ซาอุดี้ได้ออกมาชี้แจงว่า ตามการคำนวณทางดาราศาสตร์ พบว่า วันจันทร์เวลาค่ำลง จะมีจันทร์เสี้ยวขึ้นในราชอาณาจักรซาอุดี้ ชั่วเวลาเพียง 3-6 นาที แต่เป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดิน ฉะนั้น จึงไม่มีใครสามารถเห็นจันทร์เสี้ยวได้

แต่ในวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม เวลาค่ำลง จะสามารถมองเห็นดวงจันทร์เสี้ยวได้อย่างเด่นชัดด้วยตาเปล่า ดังนั้น ถ้าใช้วิธีดูดวงจันทร์ตามแบบของซาอุดี้ วันอีดปีนี้น่าจะตรงกับวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554

อบู ซะฮฺรอกล่าวว่า ทางการซาอุดี้มีทางเลือก 2 ประการ คือ

- ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม เป็นวันที่ 1 เดือนเชาวาล ตามการคำนวณทางดาราศาสตร์ของสมาคม ฯ หรือ
- ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม เป็นวันที่ 1 เดือนเชาวาล เพราะสามารถเห็นจันทร์เสี้ยวได้อย่างเด่นชัดด้วยตาเปล่า   

ทั้งนี้ เดือนตามปฏิทินจันทรคติของอาหรับมี 29 หรือ 30 วัน หลายประเทศอิงการดูเดือนตามซาอุดี้ ซึ่งใช้วิธีดั้งเดิมด้วยการดูด้วยตาเปล่า หรืออย่างมากก็ใช้กล้องส่องทางไกล แต่บางประเทศโดยเฉพาะมุสลิมในประเทศตะวันตก นิยมใช้วิธีการคำนวณทางดาราศาสตร์ – www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=19587
วันที่ : 4 มิถุนายน 63 7:41:16
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com