มุสลิมดอทคอม : มุสลิมอเมริกันในเมืองโอคลาโฮม่าบริจาคช่วยโซมาลี

สำนักข่าวมุสลิมไทย   มุสลิมอเมริกันในเมืองโอคลาโฮม่าบริจาคช่วยโซมาลี

ข่าวเว็ปไซต์ edmondsun.com –  สมาคมอิสลามแห่งเมืองโอคลาโฮม่า จัดการรณรงค์หาเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากในโซมาลีเป็นเวลา 2 สัปดาห์ในช่วงท้ายของเดือนรอมฎอน คาดว่าจะได้เงินบริจาคทั้งสิ้นประมาณ 5 แสนดอลล่าร์

นอกจากการงดเว้นอาหาร น้ำ และสิ่งที่จะนำไปสู่ความเป็นบาปทั้งมวล มุสลิมยังถือว่าการบริจาคเป็นหัวใจของเดือนรอมฎอนอีกด้วย

เงินที่ได้รับจากการบริจาคครั้งนี้จะนำไปมอบให้กับองค์กรบรรเทาทุกข์อิสลาม (Islamic Relief) ซึ่งจะนำไปจัดการให้ถึงมือผู้อพยพจำนวน 3 แสนคน ที่อยู่ตามค่ายบริเวณพรมแดนระหว่างเคนยาและโซมาลี ในรูปแบบต่างๆ

โอคลาโฮม่ามีประชากรมุสลิมประมาณ 30,000 คน ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นผู้อพยพจากดินแดนอัฟริกาตะวันออก ซึ่งยังคงมีญาติพี่น้องหลงเหลืออยู่ในอัฟริกาจำนวนมาก    - www.muslimthaipost.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=19562
วันที่ : 29 กันยายน 63 11:28:19
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com