มุสลิมดอทคอม : ผลวิจัย : ยิว-มุสลิม เผชิญความเกลียดชังผ่านเว็ปไซต์มากขึ้น

สำนักข่าวมุสลิมไทย   ผลวิจัย : ยิว-มุสลิม เผชิญความเกลียดชังผ่านเว็ปไซต์มากขึ้น

ข่าวเว็ปไซต์ thelocal.se - ผลวิจัยของ Living History Forum ในประเทศสวีเดนเปิดเผยว่า จำนวนเว็ปไซต์ที่แสดงความจงชังชาวต่างชาติปรากฏขึ้นมากเป็น 2 เท่าจากจำนวนที่มีในปี พ.ศ. 2550 ความจงชังและอคติมุ่งไปที่การแต่งกายที่แสดงเอกลักษณ์ทางศาสนาของทั้งชาวยิว และมุสลิม

Erik Ullenhag ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่า ในภาพรวมสวีเดนเป็นประเทศที่มีการเปิดกว้าง แต่รายงานนี้แสดงให้เห็นว่ามีความรู้สึกด้านชาติพันธุ์นิยมเพิ่มมากขึ้น และความรู้สึกนี้ถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะทางอินเตอร์เน็ต ปัจจุบันผู้ที่มีความรู้สึกเกลียดชังมุสลิม-ยิวยังมีจำนวนน้อย แต่ยังคงเติบโตเพิ่มมากขึ้น

รัฐบาลสวีเดนเป็นผู้จัดการให้มีการวิจัยดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะพบว่ามีเว็ปไซต์ที่แสดงความเกลียดชังเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังมีการเผยแพร่แนวคิดอคติเข้าไปยังแบบเรียนต่างๆ

ในปี พ.ศ. 2552 พบว่ามีเว็ปไซต์ลักษณะนี้ 8,000 เว็ป ในขณะที่ปัจจุบันผู้วิจัยประเมินว่ามีประมาณ 15,000 เว็ป ซึ่งสอดคล้องกับการที่กลุ่มฝ่ายขวาสุดโต่งในยุโรป มักใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการโฆษณาชวนเชื่อ

เว็ปไซต์เหล่านั้นมีทัศนะว่า ชาวยิวใช้สมองในการสมคบคิดกันเพื่อยึดครองโลก ในขณะที่มุสลิมใช้วิธีขยายประชากรให้มากขึ้น

ชุมชนยิวในสวีเดนมีประมาณ 20,000 คน ในขณะที่มุสลิมมีประมาณ 300,000 คน

สถิติอาชญากรรมในปีที่ผ่านมาเปิดเผยว่า มีคดีที่เกิดจากเหตุจูงใจของอคติต่อชาวยิว 161 คดี ในขณะที่ของมุสลิมมี 272 คดี

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำการวิจัยกล่าวว่า ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากรายงานของตำรวจซึ่งอาจจะไม่ได้แสดงผลที่แท้จริง ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าตัวเลขต่างๆ น่าจะมีมากกว่าจำนวนที่ปรากฏ และควรจะมีการติดตามในเรื่องนี้ เพื่อพยายามหาทางป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต    - www.muslimthaipost.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=19561
วันที่ : 16 กันยายน 62 22:22:54
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com