มุสลิมดอทคอม : เผยแพร่การแปลอัล-กุรอานเป็นภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส

สำนักข่าวมุสลิมไทย   เผยแพร่การแปลอัล-กุรอานเป็นภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส

สำนักข่าวอาหรับ –  เมื่อเร็วๆ นี้ ช่องที่มีการถ่ายทอดการอ่านอัล-กุรอานในซาอุดี้ ได้ถ่ายทอดการแปลอัล-กุรอานในภาษาภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส และการอ่านอัล-กุรอานที่ไพเราของผู้มีชื่อเสียงกว่า 10 คน รวมทั้ง อับดุลเราะฮฺมาน อัล-ซุดัยส์, อะลี อัล-ฮุดัยฟี, ซาอุด อัล-ชูราอิม, อะลี จาเบอร์, อับดุล บาซิต อับดุสซามัด และมะฮฺมู้ด ฮาสรี

รัฐมนตรีอับดุล อาซิซ โคจา เจ้ากระทรวงวัฒนธรรมและข่าวสาร กล่าวว่า กษัตริย์อับดุลเลาะฮฺ ทรงแนะนำให้ทำโครงการถ่ายทอดการแปลอัล-กุรอานในภาษาอื่น เนื่องจากทรงต้องการให้มุสลิมที่ไม่เข้าใจภาษาอาหรับได้ ได้เข้าใจความหมายของอัลกุรอาน

รัฐมนตรีโคจากล่าวว่า ได้มีการบันทึกเทปการอ่านอัล-กุรอานที่ไพเราะของนักอ่านอัล-กุรอานกว่า 10 คน โดยใส่การแปลเป็นภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส ซึ่งจะเผยแพร่ทางช่องอ่านอัล-กุรอานตลอดทั้งปี

ปัจจุบันซาอุดี้อาระเบียมีช่องในสถานีโทรทัศน์ที่เผยแพร่ด้านอัล-กุรอานกว่า 12 ช่อง บางช่องเน้นการแปลด้านวิทยาศาสตร์ในอัล-กุรอาน และมีการสอนอ่าน และท่องจำอัล-กุรอานด้วย   - www.muslimthaipost.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=19506
วันที่ : 7 มิถุนายน 63 3:04:46
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com