มุสลิมดอทคอม : โครงการมาเลย์ให้ เด็กศาสนิกต่างๆ รับประสบการณ์ในการถือศีลอด

มุสลิมไทยดอทคอม : มาเลย์ปลูกฝังความปรองดองตั้งแต่เป็นเยาวชน
www.muslimthai.com

ข่าวเว็ปไซต์ bernama.com ชาห์ อะลัม -  เด็กที่นับถือศาสนาต่างๆ ในมาเลเซีย 50 คน จะได้รับโอกาสให้ไปอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่เป็นมุสลิม ในวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน โดยพวกเขาจะร่วมรับประสบการณ์ในการถือศีลอด และร่วมฉลองวันตรุษกับครอบครัวที่รับอุปถัมภ์ด้วย

ดาติน สรี โรสมะฮฺ มันซูร ภรรยานายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กล่าวว่า โครงการนำร่องนี้อยู่ภายใต้นโยบาย “1 Malaysia Ramadan and Raya” ซึ่งบริหารงานโดยมูลนิธิ Malaysian Children’s Hope โดยเธอได้รับเกียรติเป็นผู้อุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ของโครงการ

โครงการดังกล่าวมุ่งหวังในการสร้างความปรองดอง และความเคารพซึ่งกันและกัน ระหว่างศาสนิกต่างๆ  - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=19501
วันที่ : 25 พฤษภาคม 63 7:43:22
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com