มุสลิมดอทคอม : รัฐปีนังโยนความขัดแย้งเปิดกระจายเสียงการอ่านอัล-กุรอาน กลับสภาฟัตวา

สำนักข่าวมุสลิมไทย  รัฐปีนังโยนความขัดแย้งเปิดกระจายเสียงการอ่านอัล-กุรอาน กลับสภาฟัตวา

ข่าวเว็ปไซต์ เบอร์นาม่า –  ฝ่ายบริหารรัฐปีนังออกมาแถลงว่า ให้มัสยิดต่างๆ พิจารณากันเองว่า ควรจะเปิดกระจายเสียงการอ่านอัล-กุรอาน และการซิเกรฺ ก่อนช่วงเวลานมาซซุบฮิ ตามที่เคยปฏิบัติหรือไม่

อับดุล มาลิก อับดุล กัสซิม ฝ่ายบริหารสถาบันศาสนาในปีนังกล่าวว่า มัสยิดและสุเหร่าต่างๆ ควรเคารพในคำฟัตวาตัดสินของสภาฟัตวา ซึ่งระบุว่า การเปิดกระจายเสียงการอ่านอัล-กุรอานผ่านลำโพงในตอนเช้ามืด เป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักชาริอะฮฺ

โดยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ดาโต๊ะ เซรี ฮัสซัน อะฮฺมัด มุฟตีใหญ่ของรัฐปีนัง ได้ออกฟัตวาว่า การกระจายเสียงที่ดังเกินควรทั้งภายใน และภายนอกพื้นที่มัสยิด เป็นการรบกวนผู้อื่น

การฟัตวาของมุฟตีรัฐปีนัง สอดคล้องกับคำฟัตวาของคณะกรรมการฟัตวาแห่งรัฐ (JHEAIPP) ซึ่งออกเมื่อวันที่ 7 เมษายน และได้มีการออกหนังสือเวียนเผยแพร่คำฟัตวาแล้วตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา แต่ไม่มีการกล่าวถึงว่าจะสามารถบังคับมัสยิดต่างๆ ที่เคยเปิดกระจายเสียงในตอนเช้าให้ปฏิบัติตามคำฟัตวาได้ด้วยวิธีใด    - www.muslimthaipost.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=19494
วันที่ : 26 กุมพาพันธ์ 63 6:48:47
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com