มุสลิมดอทคอม : ก่อตั้งวิทยาลัยอิสลามศึกษาแห่งแรกในรัฐเปรัก

สำนักข่าวมุสลิมไทย  ก่อตั้งวิทยาลัยอิสลามศึกษาแห่งแรกในรัฐเปรัก

ข่าวเว็ปไซต์ bernama.com – ฝ่ายปกครองรัฐเปรักดำริตั้งสถาบันอิสลามศึกษา ระดับวิทยาลัยแห่งแรก ขึ้นในเมืองอิโปห์ เพื่อผลิตผู้รู้ด้านอิสลามศึกษา และอุละมะอฺเพิ่มขึ้น

ดาโต๊ะ เซรี ดร.ซัมบรี อับดุล กอเดรฺ กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการเตรียมเอกสารโครงการพร้อมสำหรับการดำเนินการแล้ว และวิทยาลัยอิสลามดารุ้ล ริดซวาน (Kisdar) จะถูกยกระดับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับนักเรียนศาสนาที่จบจากโรงเรียนในระดับเตรียมอุดมศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรีต่อไป   - www.muslimthaipost.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=19492
วันที่ : 30 ตุลาคม 63 20:23:18
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com