มุสลิมดอทคอม : ประกาศจุฬาราชมนตรี กำหนด วันที่ 1 เดือนรอมฏอน (ย้ำๆอีกครั้ง)

สำนักข่าวมุสลิมไทยให้ความร่วมมือกับ สำนักจุฬาราชมนตรี และ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ประกาศผลการดูดวงจันทร์ (กำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฏอน) ซึ่งท่านสามารถติดตามการรายงานผลได้ 2 ช่องทาง

1. ติดตามผลการประกาศ ได้ที่เว็บไซต์ www.muslimthaipost.com และ www.muslimthai.com

2. ผ่านทาง SMS Muslimthai (พร้อมรับข่าวสารฟรี 30 วัน ตลอดช่วงรอมฏอน)

sms มุสลิมไทย

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนรอมฎอน
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๒

          ด้วย พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้ จุฬาราชมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการออกประกาศแจ้งผลการดูดวงจันทร์ตามมาตรา ๘ (๓) เพื่อกำหนดวันสำคัญทางศาสนานั้น

         จึงอาศัยอำนาจดังกล่าว ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าวขอ ได้โปรดแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยจะได้ตรวจสอบผลการดูดวงจันทร์และรายงาน ผลกลับไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

จุฬาราชมนตรี

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=19281
วันที่ : 26 สิงหาคม 62 12:53:18
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com