มุสลิมดอทคอม : พิพิธภัณฑ์อังกฤษจัดนิทรรศการฮัจญ์

สำนักข่าวมุสลิมไทย   พิพิธภัณฑ์อังกฤษจัดนิทรรศการฮัจญ์

สำนักข่าวอัล-อาราบิญา - นีล แม๊คเกรเกอร์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ในกรุงลอนดอน ประกาศโครงการจัดนิทรรศการฮัจญ์ขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์ นั่นคือการแสดงความเชื่อมโยงระหว่างศรัทธา กับสังคมในปัจจุบัน

ในฐานะที่อิสลามเป็นหนึ่งในศาสนาที่ยิ่งใหญ่ และมีวัฒนธรรมงดงามมากมายอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนานี้ พิพิธภัณฑ์ควรที่จะมีส่วนแสดงความชื่นชมกับโลกมุสลิม และช่วยสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้คนศาสนิกอื่นๆ

นิทรรศการดังกล่าวถูกตั้งชื่อว่า “ฮัจญ์: เส้นทางสู่หัวใจของอิสลาม – Hajj: Journey to the heart of Islam”

โดยนิทรรศการดังกล่าวจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 15 เมษายน พ.ศ. 2555 และจะเป็นนิทรรศการที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ ที่เปิดให้คนจากทุกศาสนาสามารถเข้าชมได้

ได้มีการติดต่อรัฐบาล และเอกชนทั่วโลกเพื่อขอให้นำศิลปะ และสิ่งมีคุณค่าทางความรู้มาแสดงในงานครั้งนี้ ผู้สนับสนุนหลักในการจัดนิทรรศการ คือ HSBC Amanah ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการเงินแบบอิสลามของกลุ่มธนาคาร เอชเอสบีซี. ซึ่งแม๊คเกรเกอร์กล่าวว่า หากไม่มีผู้สนับสนุนเช่นนี้ย่อมไม่อาจดำเนินโครงการที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จได้   - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=19245
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 63 0:22:51
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com