มุสลิมดอทคอม : ประหลาดใจผลสำรวจใหม่-มุสลิมเห็นใจเกย์มากขึ้น

สำนักข่าวมุสลิมไทย   ประหลาดใจผลสำรวจใหม่-มุสลิมเห็นใจเกย์มากขึ้น

ข่าวเว็ปไซต์ politics.co.uk - มีการเปิดเผยเอกสารการสำรวจทัศนะคติเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย และศาสนาในอังกฤษ ซึ่งผลสำรวจทำให้เกิดความฉงนสนเท่ห์ เนื่องจากพบว่าชุมชนมุสลิมมีทัศนะที่เอนเอียงในการสนับสนุนสิทธิชาวเกย์

การสำรวจดังกล่าวจัดทำโดยสำนักคิด Demos โดยมีการให้เลือกคำตอบเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย กับข้อความที่ว่า “ฉันรู้สึกภาคภูมิใจในวิธีที่ประเทศอังกฤษปฏิบัติต่อชาวเกย์ มากกว่าการปฏิบัติต่อคนไม่มีศาสนา”

โดยมุสลิมส่วนมากค่อนข้างเห็นด้วยกับข้อความนี้

น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมุสลิมอังกฤษไม่เห็นด้วยกับข้อความนี้

ตัวเลขความภาคภูมิใจในการเป็นคนอังกฤษของมุสลิมสูงขึ้น โดย 4 ใน 5 คนกล่าวว่ามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นคนอังกฤษ

และมุสลิมอังกฤษ 2 ใน 3 คน กล่าวว่า มีความภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีแบบอังกฤษด้วย

มีมุสลิมอังกฤษเพียง 1 ใน 5 คน ที่กล่าวว่า ไม่รู้สึกภาคภูมิใจในบทบาทของประเทศอังกฤษในโลก

ผลสำรวจนี้ปรากฏผลที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับผลการสำรวจที่ Gallup จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 ซึ่งการสำรวจครั้งนั้นพบว่า ไม่มีมุสลิมคนใดมีความเห็นอกเห็นใจ หรือยอมรับในเรื่องรักร่วมเพศ

Max Wind-Cowie ประธานโครงการ Progressive Conservatism แห่งเดมอสเห็นว่า ปัจจุบันมุสลิมอังกฤษมีความรู้ และมีความภาคภูมิใจในคุณค่าของความเสรีมากกว่าที่เคยประเมินไว้   - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=19032
วันที่ : 6 เมษายน 63 3:18:26
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com