มุสลิมดอทคอม : ปัญหาใหญ่ หากพลเมืองโลกเพิ่มถึง 1 หมื่นล้านคนในอีก 89 ปี

สำนักข่าวมุสลิมไทย  ปัญหาใหญ่ หากพลเมืองโลกเพิ่มถึง 1 หมื่นล้านคนในอีก 89 ปี

สำนักข่าวอัลอาราบิญา, เอเจนซี่ - สหประชาชาติเปิดเผยรายงานที่คาดหมายว่า พลเมืองโลกจะมีจำนวนแตะ 10.1 พันล้านคน ภายในปี พ.ศ. 2643 หรืออีก 89 ปีข้างหน้า พลเมืองของโลกในช่วงกลางศตวรรษนี้อยู่ที่เกิน 9 พันล้านเล็กน้อย

การเพิ่มขึ้นของพลเมืองในทวีปแอฟริกาจะสูงขึ้นกว่า 3 เท่า ภายในศตวรรษนี้ โดยจะมีจำนวน 3.6 พันล้านคน จากปัจจุบันที่มีประมาณ 1 พันล้านคน ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาความขาดแคลนอาหารและน้ำสะอาดสำหรับดื่มอยู่แล้ว

รายงานยังระบุว่า อียิปต์จะครองตำแหน่งเดิมในฐานะประเทศอาหรับที่มีประชากรมากที่สุด โดยคาดว่าประชากรจะอยู่ที่ 91.8 ล้านคนในปี พ.ศ. 2558 และ 98.6 ล้านคนในปี พ.ศ. 2563

ตรงกันข้ามกับประเทศโคโมรอส บาห์เรน ดจิบูติ และกาต้าร์ ซึ่งจะยังคงครองความเป็นประเทศที่มีพลเมืองน้อยที่สุด โดยแต่ละประเทศจะมีประชากรน้อยกว่าประเทศในภูมิภาคอาหรับร้อยละ 0.5

รายงานดังกล่าวเปิดเผยขึ้นล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดสำรวจสำมะโนประชากรโลก ซึ่งคาดหมายว่าหลังเดือนตุลาคมปีนี้ประชากรโลกจะอยู่ที่ 7 พันล้าน โดยเมื่อ 12 ปีก่อนมีจำนวนเกิน 6 พันล้านแล้ว ซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนการจำกัดประชากรโลกแทบจะไม่ประสบผลสำเร็จ และนำมาซึ่งปัญหาทางการเมืองต่างๆ

การเพิ่มขึ้นของพลโลกในประเทศที่ยากจนยังคงมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่ร่ำรวยอย่างเช่น สหรัฐ อังกฤษ และเดนมาร์ก ซึ่งเพิ่มขึ้นบ้างเพียงเล็กน้อย ซึ่งทำให้ต้องหันมาทบทวนโครงการวางแผนครอบครัวกันใหม่ เพราะประเทศที่ร่ำรวยเป็นผู้บริจาคช่วยประเทศที่ยากจน ซึ่งหากว่ายังคงมีประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก็นับว่าเป็นปัญหาหนัก

การคาดหมายจำนวนประชากรใน 90 ปีข้างหน้า ทำให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่โลกต้องเผชิญ โดยเฉพาะการขาดแคลนอาหาร น้ำดื่ม ส่วนภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และการเกิดสงคราม ไม่มีส่วนช่วยยุติการเพิ่มของพลเมืองโลกแต่อย่างใด

รายงานยังระบุว่า การระบาดของโรคเอดส์ จะไม่น่ากลัวอีกต่อไป เพราะจะมีการผลิตยาขึ้นมารักษาที่จะลดอัตราการตายจากโรคดังกล่าว และการคาดคะเนจำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ในแอฟริกาที่มีขึ้นในปี พ.ศ. 2533 ดูค่อนข้างจะเกินจริง แต่โรคเอดส์ก็จะทำให้จำนวนประชากรในแอฟริกาลดลงส่วนหนึ่งได้เช่นกัน   - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=17871
วันที่ : 28 กุมพาพันธ์ 63 18:39:50
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com