มุสลิมดอทคอม : ศาสนาบาไฮ แพร่ทั่วอิหร่าน ทางการเร่งจับผู้ศรัทธาศาสนาบาไฮ

สำนักข่าวมุสลิมไทย อิหร่านจับผู้ศรัทธาศาสนาบาไฮ

สำนักข่าวตะวันออกกลาง
เตหะราน – สำนักข่าวทางการ IRNA รายงานว่า ทางการอิหร่านจับกุมกลุ่มผู้นับถือศาสนาบาไฮ หลังพบว่าเผยแพร่ความเชื่อแก่เด็กๆ ในโรงเรียนอนุบาลในเมือง Bam, เคอร์มาน และเตหะราน โดยมีการจับตาติดตามกลุ่มนี้มากว่า 9 เดือน
กลุ่มดังกล่าวเผยแพร่ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาบาไฮโดยแทรกซึมลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และหนังสือนิทานสำหรับเด็ก

ศาสนาบาไฮถูกมองว่าเป็นเรื่องนอกรีต และผู้นับถือศาสนานี้ถูกจำกัดไม่ให้ได้รับการศึกษาในระดับสูง หรือทำงานในหน่วยราชการ และถูกจับกุมลงโทษทั้งก่อนและหลังการปฏิวัติอิสลามในอิหร่าน
ชาวบาไฮเชื่อว่า Bahaullah ซึ่งเกิดในปี พ.ศ. 2360 เป็นศาสนดาองค์สุดท้ายที่พระเจ้าส่งมา และศาสนานี้เชื่อในเอกภาพที่รวมทุกๆ ศาสนา และเชื่อในมนุษยชาติ
เชื่อว่ามีสมาชิกผู้ศรัทธาในบาไฮประมาณ 47 คนถูกคุมขังอยู่ในคุกอิหร่านขณะนี้- www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=17142
วันที่ : 22 มกราคม 64 6:38:23
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com