มุสลิมดอทคอม : องค์กรมุสลิมเวิลด์ลีกมุ่งสานเสวนาเพื่อความสมานฉันท์

สำนักข่าวมุสลิมไทย  องค์กรมุสลิมเวิลด์ลีกมุ่งสานเสวนาเพื่อความสมานฉันท์

สำนักข่าวอาหรับ –  องค์กรมุสลิมเวิลด์ลีก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในมักกะฮฺ ร่วมกับสมาคมจีนอิสลามในไต้หวัน จัดการประชุมเสวนาสมานฉันท์ระหว่างศาสนาขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยพิธีเปิดเริ่มขึ้นเมื่อวันจันทร์ (21/02) ที่ผ่านมา


การประชุมครั้งนี้มุ่งส่งเสริมการเสวนาเพื่อเพิ่มพูนความเข้มแข็งในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยชาติ ส่งเสริมสันติสุขและความมั่นคงในสากลโลก รวมทั้งการใช้วัฒนธรรมการเสวนาเพื่อเปิดกว้างในการยอมรับ การอยู่ร่วมกันในสังคมของคนที่มีศรัทธาต่างกัน

ดร.อับดุลเลาะฮฺ อัล-ตุรกี เลขาธิการองค์กร ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยกล่าวถึงพันธกิจขององค์กร ฯ ที่สนับสนุนความสมานฉันท์ ซึ่งกษัตริย์อับดุลเลาะฮฺได้ทรงริเริ่มส่งเสริมในเรื่องนี้ โดยมีความพยายามที่จะลดความตึงเครียดระหว่างศาสนา และชนกลุ่มน้อย

มุสลิมเวิลด์ลีกได้เคยจัดการประชุมลักษณะนี้มาแล้ว 3 ครั้ง ทั้งในกรุงแมดริด เจนีวา และเวียนนา ซึ่งเรียกร้องให้มาสู่การเจรจาเพื่อความเข้าใจ และความร่วมมือระหว่างชาติต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติ

การประชุมครั้งนี้มีนักวิชาการ และนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในเอเชียตะวันออกมาร่วมจำนวนมาก   - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=16903
วันที่ : 5 เมษายน 63 11:44:50
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com