มุสลิมดอทคอม : ผลสำรวจสตรีมุสลิมนิยมหาคู่ใกล้บ้าน

สำนักข่าวมุสลิมไทย  ผลสำรวจสตรีมุสลิมนิยมหาคู่ใกล้บ้าน

สำนักข่าวตะวันออกกลาง – เว็ปไซต์จัดหาคู่ SingleMuslim.com เปิดเผยผลการสำรวจเมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ระบุว่า มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนมุสลิมโดยเฉพาะสตรี ที่นิยมหาคู่แต่งงานที่อยู่ในสังคม หรือประเทศเดียวกัน


โดยสมาชิกของเว็ปกว่าร้อยละ 65 เลือกกาเครื่องหมายในข้อที่ระบุว่า ต้องการคู่ที่อยู่ในประเทศเดียวกันมากกว่า และเกือบ 1 ใน 3 มีความมุ่งมั่นที่จะเลือกคนที่อยู่ในภูมิภาค หรือเมืองเดียวกันเป็นคู่ครองในอนาคต

สำหรับบุคคลทั่วไป การสำรวจเปิดเผยว่า ร้อยละ 28 ที่ตอบแบบสอบถามเลือกที่จะแต่งงานกับคู่ที่มาจากเมืองเดียวกัน  ที่น่าสนใจคือ ร้อยละ 63 ของจำนวนนี้เป็นผู้หญิง

อะดีม ยูนิส ผู้บริหารเว็ปไซต์กล่าวให้ความเห็นว่า ผู้หญิงเลือกที่จะแต่งงานกับคนในสังคม หรือเมือง เดียวกัน แต่ตรงกันข้าม ผู้ชายกลับเลือกที่จะแต่งงานกับคนที่อยู่ไกลออกไป ไม่ว่าจะเป็นต่างเมืองหรือต่างประเทศ และจากความต่างเช่นนี้สรุปได้ว่า ผู้หญิงได้รับอิทธิพลของความผูกพันในครอบครัวมากกว่า และผู้หญิงเห็นคุณค่าของการที่จะได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเดิม หลายคนจะมีความรู้สึกรุนแรงถึงกับต่อต้าน หากจะต้องแต่งงานและย้ายไปอยู่ไกลจากพ่อ-แม่ และสังคมที่คุ้นเคย

ยูนิสยังกล่าวว่า เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มุสลิมที่เข้ามาเป็นสมาชิกระบุว่าต้องการหาคู่ที่อยู่ไกลในประเทศต่างๆ แต่ปัจจุบันทัศนคติได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว โดยมีผู้ระบุต้องการเลือกคู่ครองที่อยู่ในประเทศ หรือเมืองเดียวกันมากขึ้น เหตุผลก็คือ ถ้าเลือกคนที่อยู่ในเมืองหรือประเทศเดียวกัน แต่ละฝ่ายก็จะมีประสบการณ์ที่คล้ายคลึง มีความคาดหวัง และเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ ไปในแนวเดียวกัน และแน่นอนว่าความเห็นพ้องต้องกันนำมาซึ่งความมั่นคงในชีวิตคู่

ถึงแม้จำนวน 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถาม (32 %) จะระบุว่า หากเป็นเนื้อคู่แล้วก็ไม่สนใจว่าจะมาจากเมืองใด แต่ปรากฏว่าในจำนวนนี้ร้อยละ 59 เป็นผู้ชาย และร้อยละ 41 เป็นผู้หญิง ซึ่งแสดงว่า ผู้ชายมีความผูกพันกับสังคมเดิมน้อยกว่าผู้หญิง  - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=16306
วันที่ : 21 กันยายน 62 14:44:09
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com