มุสลิมดอทคอม : กษัตริบาห์เรนเน้นให้สัญชาติกับผู้ที่ภักดีต่อชาติ

สำนักข่าวมุสลิมไทย  กษัตริบาห์เรนเน้นให้สัญชาติกับผู้ที่ภักดีต่อชาติ

สำนักข่าวตะวันออกกลาง –  กษัตริย์ฮามัด แห่งราชวงศ์บาห์เรนทรงให้รัฐบาลพิจารณาขั้นตอนที่เข้มงวด เกี่ยวกับการให้สัญชาติ หลังจากมีกรณีที่ชาวชีอะฮฺซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศตั้งข้อเรียกร้องต่างๆ จากฝ่ายปกครองที่เป็นซุนนี  


ในการกล่าวเปิดสมัยประชุมรัฐสภา กษัตริย์ทรงกล่าวว่า มีประสบการณ์ซึ่งสอนถึงการให้สัญชาติแก่ผู้ที่ไม่มีจิตวิญญาณของการเป็นชาวบาห์เรน โดยชาวบาห์เรนที่แท้จริงต้องเคารพกฎหมายของประเทศ และภักดีต่อชาติ ซึ่งบาห์เรนต้องการประชาชนที่มีสำนึกเช่นนี้

นับเป็นครั้งแรกที่กษัตริย์ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ที่สมควรได้รับสัญชาติบาห์เรน ซึ่งหลายปีที่ผ่านมา กรณีซุนนี-ชีอะฮฺ ก่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นในประเทศ

ฝ่ายค้านเคยโต้รัฐบาลว่า มีนโยบายก่อความแตกแยกขึ้นในระหว่างประชาชน โดยให้ประโยชน์และเอื้อต่อชาวซุนนี แต่รัฐบาลแถลงว่า ได้ดำเนินตามกฎหมายสัญชาติ ปี 1963 อย่างเคร่งครัด และไม่ได้เลือกปฏิบัติ   - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=16032
วันที่ : 22 มกราคม 64 7:40:57
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com