มุสลิมดอทคอม : บิช็อปสังฆราชาในเลบานอน กล่าวเท็จให้ร้ายมุสลิม อย่างร้ายแรง

สำนักข่าวมุสลิมไทย บิช็อปสังฆราชาในเลบานอน กล่าวเท็จให้ร้ายมุสลิม อย่างร้ายแรง

เว็ปไซต์ adnkronos.com เผยในการประชุมทางศาสนาของกลุ่มบิช๊อปจากภูมิภาคตะวันออกกลาง จำนวน 246 คน จัดขึ้น ณ กรุงวาติกัน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อหาหนทางในการดำรงโบสถ์คริสต์แคธอลิค และสมาชิกชุมชนที่นับถือศาสนาคริสต์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่นับวันจะอ่อนแอมากยิ่งขึ้น

สันตะปาปา

อาร์คบิช๊อป Raboula Beylouni สังฆราชาแคธอลิคแห่งแอนติโอ๊ค ประเทศเลบานอน กล่าวในที่ประชุมคณะสงฆ์ว่า

- อัล-กุรอานให้สิทธิ์มุสลิมในการตัดสิน และอนุญาตให้สังหารชีวิตชาวคริสเตียนได้ โดยถือว่าเป็นการญิฮาด

- อิสลามยังเผยแผ่ด้วยการบังคับ และด้วยคมดาบ ดังนั้น มุสลิมจึงไม่เคยตระหนักถึงเสรีภาพในศาสนา ทั้งในระหว่างมุสลิมด้วยกัน และผู้อื่น

สันตะปาปาเบเนดิกต์เสด็จมาเปิดการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีจุดมุ่งหมายต่อต้านความรุนแรง และเตือนให้ผู้เข้าร่วมประชุมปกป้องการเผยแผ่อุดมการณ์ก่อการร้ายในโลกยุคใหม่

ในการประชุมดังกล่าวมีการเชิญตัวแทนจากฝ่ายยิว และมุสลิมมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย

- มุฮัมมัด อัล-ซัมมัค ที่ปรึกษาด้านการเมืองของมุฟตีใหญ่แห่งเลบานอน เป็นตัวแทนมุสลิมซุนนี

- อะยาตอลเลาะฮฺ ซัยยิด มุสตาฟา โมฮาเกฮฺ อะฮฺมาดาบาดี อาจารย์วิชากฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยชาฮีด เบเฮชตี ในกรุงเตหะราน เป็นตัวแทนฝ่ายมุสลิมชีอะฮฺ - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=15282
วันที่ : 27 กุมพาพันธ์ 63 10:46:03
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com