มุสลิมดอทคอม : มุสลิมตกลงใจยื่นคำโต้แย้งศาลกรณีมัสยิดบาบรี

 สำนักข่าวมุสลิมไทย  มุสลิมตกลงใจยื่นคำโต้แย้งศาลกรณีมัสยิดบาบรี

สำนักข่าว AFP –  เมื่อวันเสาร์ คณะกรรมการเอกชน All India Muslim Personal Law Board ลงมติเป็นเอกฉันท์ยื่นโต้แย้งคำตัดสินของศาลสูงลัคเนาว์ ที่ออกเมื่อ 30 กันยายน ที่ผ่านมา กรณีแบ่งส่วนมัสยิดบาบรี ซึ่งอยู่ทางเหนือของเมืองอโยธยา ให้ฝ่ายฮินดู 2 ส่วน และมุสลิม 1 ส่วน


ในปี 1992 มัสยิดที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ถูกชาวฮินดูบุกเข้ามารื้อทำลาย โดยว่ามัสยิดสร้างอยู่บนรากฐานเดิมที่เป็นศาสนสถานเทพราม การจลาจลครั้งนั้นขยายไปทั่วประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 2,200 คน (ส่วนมากเป็นมุสลิม) และนับเป็นจลาจลครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่การแยกประเทศปากีสถาน ออกจากอินเดีย

ส่วนกลุ่มฮินดูซึ่งถึงแม้จะแสดงความพอใจที่คำตัดสินของศาลเป็นประโยชน์กับฝ่ายตน แต่ก็ยังมีความคิดว่าจะยื่นคัดค้านศาลเช่นกัน เพราะต้องการให้สถานที่ทั้งหมดตกเป็นของฝ่ายฮินดู
นับตั้งแต่เกิดจลาจลเมื่อ 18 ปีที่ผ่านมา อาณาเขตที่เกิดความขัดแย้งถูกล้อมด้วยลวดหนาม และรั้วเหล็กอย่างแน่นหนา โดยมีทหารเฝ้ายามโดยรอบ  - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=15212
วันที่ : 22 มกราคม 64 7:22:33
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com