มุสลิมดอทคอม : วาติกันเชิญอะยาตอลเลาฮฺ-แรบไบ ถกปัญหาชาวคริสต์ถูกเลือกปฏิบัติในตะวันออกกลาง

สำนักข่าวมุสลิมไทย  วาติกันเชิญอะยาตอลเลาฮฺ-แรบไบ ถกปัญหาชาวคริสต์ถูกเลือกปฏิบัติในตะวันออกกลาง

สำนักข่าวตะวันออกกลาง – เมื่อวันอาทิตย์ (10/10) สันตะปาปาเบเนดิกที่ 16 กล่าวเปิดประชุมทางศาสนาของบิช๊อปแคธอลิค ณ กรุงวาติกัน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้เชิญผู้นำระดับสูงของมุสลิม และยูดาย มาร่วมในการประชุมด้วย


โป๊ปเบเนดิก กล่าวในการเปิดประชุมว่า คริสเตียน อิสลาม และยูดาย ควรจะร่วมกันทำงานเพื่อนำซึ่งสันติภาพในตะวันออกกลาง โดยการส่งเสริมด้านจิตวิญญาณ และค่านิยมทางวัฒนธรรมของแต่ละศาสนา เพื่อสมานสามัคคี และระงับซึ่งการก่อความรุนแรง และทุกประเทศควรสนับสนุนความไว้วางใจ ความภักดี และแนวทางสร้างสรรค์ซึ่งจะนำไปสู่สันติในภูมิภาค

โป๊ปยังกล่าวย้ำว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดี ที่จะดำเนินการเสวนาอย่างสร้างสรรค์กับชาวยิว และมุสลิม

การประชุมทางศาสนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารือกัน ในประเด็นที่เชื่อมโยงกับปัญหาของชุมชนคริสเตียนในตะวันออกกลางที่นับวันจะลดจำนวนลง นอกจากนั้นยังพูดถึงการสนับสนุนให้เกิดสันติภาพระหว่างอิสราเอล กับปาเลสไตน์ และการต่อต้านการก่อการร้าย

ก่อนหน้านี้ อาร์คบิช๊อป Nikola Eterovic ซึ่งดูแลการจัดประชุมได้กล่าวว่า จุดประสงค์หลักประการหนึ่งของการประชุมนี้ก็เพื่อเสวนากับผู้แทนของศาสนายูดาย และโดยเฉพาะกับอิสลาม ซึ่งถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ลำบากใจ แต่ก็มีความจำเป็น เพราะชุมชนอาหรับที่นับถือศาสนาคริสต์ในตะวันออกกลางเป็นสะพานเชื่อมอย่างเป็นธรรมชาติระหว่างทั้ง 2 ศาสนา

ภาษาอารบิกจะเป็น 1 ในภาษาหลักที่ใช้ระหว่างการประชุม โดยได้เชิญผู้นำแคธอลิค  อะยาตอลเลาะฮฺจากอิหร่าน และแรบไบอาวุโสมาร่วมในการประชุม แต่ได้แยกผู้นำอิสลาม และยิว มิให้อยู่ในที่ประชุมระหว่างที่อีกฝ่ายหนึ่งขึ้นปราศรัย

การประชุมศาสนาจะเริ่มในวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม และจะดำเนินไปเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ที่ผ่านมาชาวอาหรับที่นับถือศาสนาคริสต์ในตะวันออกกลางถูกกดดัน และต้องประสบความขัดแย้งทั้งด้านศาสนา และการเมือง แต่วาติกันยังสนับสนุนให้โบสถ์คริสต์ดำรงอยู่ในภูมิภาคนี้ เนื่องจากมีความเกี่ยวพันยาวนานในประวัติศาสตร์

ปัจจุบันชาวคริสเตียนในตะวันออกกลาง อาทิ ในอิรัก อียิปต์ และตุรกี ทยอยอพยพย้ายถิ่น เนื่องจากถูกเลือกปฏิบัติ และต้องประสบกับความรุนแรงต่อเนื่อง
 
ภูมิภาคตะวันออกกลางมีชาวคริสต์อาศัยอยู่ประมาณ 20 ล้านคน  ในจำนวนนี้เป็นชาวคริสต์แคธอลิคประมาณ 5 ล้านคน  - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=15144
วันที่ : 22 มกราคม 64 4:49:24
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com