มุสลิมดอทคอม : คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ตำรวจมุสลิมคลุมผ้าฮิญาบ

สำนักข่าวมุสลิมไทย  ศาลนอร์เวย์พิพากษา ตำรวจหญิงมุสลิมคลุมฮิญาบเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

สำนักข่าว AFP ,อัล-อาราบิญา – ศาลปกครองนอร์เวย์ออกคำพิพากษาเมื่อวันศุกร์ (20/08) ให้คำร้องขอของรัฐบาล ในการสั่งห้ามตำรวจหญิงมุสลิมคลุมฮิญาบ เป็นสิ่งผิดกฎหมาย


คำตัดสินดังกล่าวพิจารณาโดยยึดถือเสรีภาพในการนับถือศาสนาของนอร์เวย์ และใช้กฎหมายที่ห้ามการอคติ และการเลือกปฏิบัติในระหว่างประชาชน ซึ่งหากห้ามผู้หญิงคลุมฮิญาบเข้ารับราชการตำรวจ ก็เท่ากับเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงที่จะเข้าสู่อาชีพตำรวจ และหากรัฐบาลสามารถห้ามไม่ให้ตำรวจหญิงมุสลิมคลุมฮิญาบได้ ก็เท่ากับสะท้อนให้เห็นถึงสังคมนอร์เวย์ที่ไม่มีเสรีภาพ ไม่ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งไม่มีความสมานฉันท์

ทั้งนี้ คดียืดเยื้อมาตั้งแต่ปีก่อน โดยเริ่มจากมีหญิงมุสลิมที่ต้องการสมัครเข้ารับราชการตำรวจ แต่ไม่ต้องการถอดผ้าคลุมฮิญาบออก ซึ่งในตอนแรกรัฐบาลพรรคการเมืองกลาง-ซ้าย อนุมัติโดยถือตามการตัดสินของฝ่ายตำรวจที่ให้เจ้าหน้าที่หญิงสามารถคลุมฮิญาบได้  แต่ภายหลัง ความขัดแย้งทางความคิดระหว่างรัฐบาล กับพรรคใหญ่ในฝ่ายค้าน (Progress Party) ทำให้รัฐบาลรวนเรไม่เป็นเอกภาพ และพรรคพันธมิตรฝ่ายรัฐบาลหันกลับไปเข้าข้างฝ่ายค้าน ซึ่งมีทัศนะว่า ประเทศเริ่มจะถูกอิสลามกลืน

หลังจากมีความขัดแย้งในรัฐบาล สหภาพตำรวจก็เริ่มเปลี่ยนแนวคิด โดยมีการเรียกร้องว่าเครื่องแบบตำรวจควรจะเป็นกลาง ไม่แสดงการสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม Trude Margrethe Haugli ประธานผู้พิพากษากล่าวว่า เครื่องแบบตำรวจที่มีการคลุมฮิญาบอาจจะทำให้ความน่านับถือของเครื่องแบบตำรวจดูอ่อนด้อยลง แต่ก็เป็นเพียงการเสียสละเล็กๆ น้อย ๆ เพื่อคงไว้ซึ่งหลักการในด้านความเสมอภาค และเสรีภาพในการนับถือศาสนาในนอร์เวย์  - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=14335
วันที่ : 15 ตุลาคม 62 2:45:13
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com