มุสลิมดอทคอม : ประกวดเรียงความ ละคร อุมมี ประกาศผล 1 ตุลาคม 2553

 

ขอเชิญประกวดบทความชิงทุนการศึกษา

“ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” ร่วมกับ รายการ “รอมฎอน...ไนท์” ขอเชิญเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี ทั่วประเทศ ร่วมประกวดบทความ ภายใต้หัวข้อ “แม่”  ชิงทุนการศึกษา 60,000 บาท ดังนี้
- รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
- รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท
 รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท
 รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
กำหนดส่งบทความ : ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2553

ส่งบทความได้ที่ :
1.  ทางอีเมล์ ที่ E-mail : anamorphic_umme@hotmail.com
ส่งทางไปรษณีย์ โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสำคัญ มาที่ ‘รายการรอมฎอน...ไนท์’ ที่อยู่ ตู้ปณ.17 ปณฝ.คลองกุ่ม 10244 วงเล็บมุมซอง ประกวดบทความ

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล :
วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ผ่านรายการรอมฎอน...ไนท์,  www.muslimthai.com, และหนังสือพิมพ์   พับลิกโพสต์ ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2553

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด :
เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี ทั่วประเทศ ไม่จำกัดเพศ หรือศาสนา

ข้อกำหนดและกติกาการประกวดบทความ
เป็นเรียงความภาษาไทย ที่กล่าวถึง ‘แม่’ ในมุมมองของตนเอง
เรียงความพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้ตัวอักษร Angsana ขนาด 16 พิมพ์ไม่เว้นบรรทัด ความยาวไม่ต่ำกว่า 3 หน้า กระดาษ A4
ผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดต้องเขียนเรียงความด้วยตนเองเท่านั้น และเป็นเรียงความที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
ผู้จัดขอสงวนสิทธิไม่ส่งคืนต้นฉบับเรียงความที่ส่งเข้าประกวดไม่ว่ากรณีใดๆ
การตัดสินของคณะกรรมการจัดประกวดถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเพิ่มรางวัลใดๆ ตามความเหมาะสม
เรียงความที่ได้รับรางวัล ถือเป็นสิทธิของผู้จัดประกวดที่จะนำไปเผยแพร่หรือจัดทำเป็นสื่อต่างๆ ตามที่เห็นสมควร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 02 379 3065-66

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=14219
วันที่ : 5 เมษายน 63 11:05:02
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com