มุสลิมดอทคอม : ประมวลภาพผลงาน นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี

มุสลิมไทยดอทคอม : ประมวลภาพผลงาน นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล
www.muslimthai.com

 
รับเหรียญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 
สมาชิกวุฒิสภา  ปี พ.ศ. 2539 – 2543


มอบของที่ระลึก  แด่.. ศดร.มูฮัมหมัด ซัยยิด ฏอนฏอวีย์ 


มอบของที่ระลึก  แด่.. ศดร.มูฮัมหมัด ซัยยิด ฏอนฏอวีย์ 


มอบของที่ระลึกแด่อุปทูตซาอุดิอารเบีย เนื่องในโอกาสเดินทางมาเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์
ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์  ณ  ท่าอากาศยานหาดใหญ่


เข้าเยี่ยมคารวะ  ดร.มหาเธร์  โมฮัมหมัด   นายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย
เนื่องในโอกาสนำผู้นำศาสนาภาคใต้ร่วมละศีลอดในเดือนรอมฎอน


ได้รับเชิญจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
กล่าวต้อนรับ ศ.ดร.มูฮัมหมัด ซัยยิด ฏอนฏอวีย์
 ผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามแห่งประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 
เนื่องในพิธีรับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


พิธีรับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


การศึกษาดูงาน ณ สำนักงานบริหารกิจการศาสนาอิสลามประเทศสิงคโปร์ (MUIS)
เมื่อวันที่ 19  เมษายน  2550


การศึกษาดูงาน “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของผู้นำศาสนาอิสลาม
เกี่ยวกับการบริหารกิจการอิสลามและงานด้านการยุติธรรม” 
ณ มณฑลซินเกียง   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน    ระหว่างวันที่ 8 – 13  มิถุนายน  2553

 
เข้าพบ  ฯพณฯ ชารีฟ  ข่าน  ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิมณฑลซินเกียง
(เทียบเท่ากับตำแหน่งจุฬาราชมนตรีของประเทศไทย)  ณ  มัสยิดกลางแห่งนครอูรูมูฉี


เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีนครอูรูมูฉี  ณ ศาลาว่าการเทศบาลนครอูรูมูฉี

ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์ ทางนำ

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=10902
วันที่ : 3 สิงหาคม 63 16:58:01
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com