มุสลิมดอทคอม : ศอฉ. ประกาศ ห้ามเดินทางเข้าพื้นที่ดังต่อไปนี้ (หากฝ่าฝืนโดนจับ)

ประกาศ เส้นทางที่ ศอฉ. ห้ามใช้


ห้าม การใช้เส้นทางคมนาคม หรือการใช้ยานพาหนะใด ๆ เข้า หรือออก เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ในเส้นทางต่อไปนี้

ก . ถนนเพชรบุรี ตั้งแต่ แยกขึ้นทางด่วนเพชรบุรี ถึง แยกราชเทวี

ข.  ถนนพญาไท ตั้งแต่ สี่แยกราชเทวี ถึง สี่แยกสามย่าน

ค.  ถนนวิทยุ ตั้งแต่ สี่แยกถนนวิทยุ ถึง แยกขึ้นทางด่วนเพชรบุรี

ง.  ถนนภายในพื้นที่ที่ห้ามตามข้อ ก. ถึง ข้อ ค. จนถึงแนวถนนพระราม 4

จ. ถนนราชปรารภ ตั้งแต่ สี่แยกประตูน้ำ ถึง สี่แยกมักกะสัน
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=10422
วันที่ : 20 ตุลาคม 62 9:29:39
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com