มุสลิมดอทคอม : กฎหมายล้าสมัยของเลบานอน

มุสลิมไทยดอทคอม  กฎหมายล้าสมัยของเลบานอน

     เบรุต – กว่า 60 ปีมาแล้ว ตั้งแต่ได้รับอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส เลบานอนยังคงใช้กฎหมายเก่าแก่ที่ไม่ได้มีการปฏิรูป หรือแก้ไขให้ทันสมัยขึ้น ถึงขนาดที่บางมาตราใช้ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรออตโตมานก็มี


     จอห์น อัซซี ผู้พิพากษาซึ่งสนับสนุนด้านสิทธิสตรี ยกตัวอย่างมาตราหนึ่งที่ใช้ตั้งแต่ปี 1941 ที่ห้ามผู้หญิงแต่งบิกินี่เดินตามชายหาด แต่ปัจจุบันผู้หญิงที่แต่งกายเช่นนี้มีให้เห็นเกลื่อน ทั้งๆ ที่มีกฎหมายห้ามไว้ว่า ผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกปรับ 250 ปอนด์เลบานอน-ซีเรีย ซึ่งปัจจุบันสกุลเงินนี้ก็ได้เลิกใช้ไปแล้ว

     กฎหมายเลบานอนล้าสมัยถึงขนาดที่ยังไม่มีการนำคำเช่น อัลไซเมอร์, พาร์กินสัน หรือแม้แต่คำว่า โคม่า เข้ามาใช้ในระบบการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     ส.ส. Mokhayber กล่าวว่า กฎหมายที่ล้าสมัยเปรียบเหมือนยาหมดอายุ ซึ่งจะมีแต่อันตราย แต่บรรดาส.ส.ในสภาก็ไม่ได้แสดงความสนใจที่จะคิดปฏิรูปกฎหมายที่ล้าหลัง หรือจะต้องได้รับการกดดันจากฝ่ายการเมืองเสียก่อนจึงจะคิดถึงเรื่องนี้

     กฎหมายเกี่ยวกับสถานะบุคคลในเลบานอนได้รับความสนใจน้อยมาก บางครั้งศาลใช้กฎหมายครอบครัวตั้งแต่ปี 1917 มาใช้ตัดสินคดีความ หนึ่งในความล้าหลังคือการที่คู่สมรสไม่อาจแต่งงานได้ เว้นแต่จะต้องผ่านความเห็นชอบของผู้นำศาสนา

     กฎหมายอีกข้อหนึ่งที่ใช้มาตั้งแต่ปี 1925 ระบุว่า หญิงที่แต่งงานกับชายต่างชาติ ไม่อาจทำให้ทายาท หรือคู่สมรสสามารถถือสัญชาติเลบานอนได้โดยอัตโนมัติ

     อย่างไรก็ตาม การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับสถานะบุคคลมีให้เห็นบ้าง ดังเช่นการตัดสินให้ยกเลิกใส่คำว่า “ลูกไม่มีพ่อ” ในบัตรประจำตัวของเด็กที่เกิดนอกสมรส และอีกกรณีหนึ่งที่กระทรวงกิจการภายใน ไม่บังคับให้ต้องระบุศาสนาในทะเบียนราษฏร์ เป็นต้น  - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=10201
วันที่ : 26 สิงหาคม 62 10:56:29
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com