เรื่องจริงอยากรู้ : สสส.รับทำตามข้อเสนอของสภาองค์การมุสลิมอย่างเร่งด่วน

สำนักข่าวมุสลิมไทย
www.muslimthai.com

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 10.00 น. วันพฤหัสบดี ที่ 10 หลังจากมีข้อเรียกร้องจากสภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทยและเครือข่ายองค์กรมุสลิมภาคใต้ 22 องค์กร ด้วยกัน 4 ข้อ

ทาง สสส. ได้แจ้งให้ทราบเป็นเอกสารยืนยันทางอิเล็คทรอนิคส์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การดำเนินการตามข้อเรียกร้องของสภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทยและเครือข่ายองค์กรมุสลิมภาคใต้ 22 องค์กร
ตามที่สภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทยและเครือข่ายองค์กรมุสลิมภาคใต้ 22 องค์กร มีมติเห็นพ้องกันว่าให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปนี้คือ
1.       ให้ผู้จัดทำ,ผู้เกี่ยวข้องและผู้ให้การสนับสนุน ทุกฝ่ายจะต้องรีบดำเนินการเก็บหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวทุกฉบับ ทำลายด้วยการเผาไฟ ต่อหน้าพยานและสื่อมวลชน 
2.       ให้ผู้จัดทำ ผู้เกี่ยวข้องและผู้ให้การสนับสนุน ทำหนังสือขออภัยโทษต่อชาวมุสลิมโดยทั่วไป โดยการลงประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนทุกแขนงให้เป็นที่รู้กันโดยทั่วไป
3.       ให้ผู้จัดทำ ผู้เกี่ยวข้องและผู้ให้การสนับสนุน โปรดยุติการกระทำใดๆอันเป็นการดูถูกเหยียดหยามความเชื่อในศาสนาอื่นโดยเฉพาะศาสนาอิสลาม
4.       ให้มีการจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับ ศาสดามูฮัมหมัด (ศอลลัลลอฮฺฮุอาลาฮิวะซัลลัม) ที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะทำงานอย่างถูกต้อง เป็นจำนวน 50,000 เล่ม แจกจ่ายไปยังหน่วยงาน สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน


ภาพการเข้าพบ ศ.ดร.อิมรอน  มะลูลีม รองประธาน กอท. ของนิสิตและสสส.เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552

    ทั้งนี้ แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ ขอแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยได้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้
1.       ดำเนินการเรียกเก็บสื่อดังกล่าวทั้งหมด ทั้งที่อยู่ในและนอกแผนงานฯ ที่เผยแพร่ตามแหล่งต่างๆ ซึ่งได้มีการส่งมอบหนังสือนิตยสารดังกล่าวที่รวบรวมได้ทั้งหมด พร้อมด้วยต้นฉบับและแม่พิมพ์ทั้งหมด ผ่านศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ต่อหน้าสักขีพยานสื่อมวลชนและผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชนไทยและพี่น้องตัวแทนชาวมุสลิม เพื่อให้นำไปเผาทำลายอย่างเปิดเผยต่อไป
2.       แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ จะทำหนังสือขออภัยโทษต่อชาวมุสลิมโดยทั่วไป โดยการลงประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนทุกแขนงให้เป็นที่รู้กันโดยทั่วไป
3.       แจ้งลงโทษด้วยการยุติการให้ทุนแก่นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการทั้งหมด ทั้งที่ผ่านมาและปฏิเสธการให้ทุนต่อไปในอนาคต เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่นต่อไป

       สำหรับข้อเรียกร้อง ให้มีการจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับ ศาสดามูฮัมหมัด (ศอลลัลลอฮฺฮุอาลาฮิวะซัลลัม) ที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะทำงานอย่างถูกต้อง เป็นจำนวน 50,000 เล่ม แจกจ่ายไปยังหน่วยงาน สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน

     ทางสสส. ได้มอบหมายให้แผนงานการสร้างสุขภาวะมุสลิมไทย ดำเนินจัดพิมพ์หนังสือ เกี่ยวกับ ศาสดามูฮัมหมัด (ศอลลัลลอฮฺฮุอาลาฮิวะซัลลัม) จำนวน 50,000 เล่ม  เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามหลักศาสนา และก่อนการจัดพิมพ์ต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะทำงานอย่างถูกต้อง

     ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทางสำนักข่าวมุสลิมไทยจะติดตามอย่างใกล้ชิดและจะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=101&id=4711
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 62 7:31:53
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com