เรื่องจริงอยากรู้ : ร่วมบริจาคช่วยเหลือโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารและชุมชนรอบโรงเรียน จากภัยน้ำท่วม ช่วงวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2553
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคช่วยเหลือโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารและชุมชนรอบโรงเรียน
จากภัยน้ำท่วม ช่วงวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา
 ซึ่งได้ประเมินความเสียหายเบื้องต้นกรณีจะฟื้นฟูสู่สภาพเดิม ประมาณ 20 ล้านบาท  
ท่านสามารถบริจาค

1.เงิน โดยโอนเงินผ่าน

1.1  บัญชีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร  ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน เลขที่บัญชี  368-00-7-8145
 
1.2  บัญชีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร  สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก จำกัด ทุกสาขา(หาดใหญ่ ควนลังและ สาขานิพัทธ์อุทิศสงเคราะห์)

เลขที่บัญชี  001-02-01648-0

1.3  เครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้(ทุกจังหวัดในภาคใต้)
 
2.อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน เป็นต้น
 
3.โต๊ะเก้าอี้ทำงานสำหรับครู ตู้เอกสาร เป็นต้น
 
4.โต๊ะเก้าอี้สำหรับนักเรียน
 
5.เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์  อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน สำหรับบุคลากรและสมาชิกรอบชุมชน
 
6.อื่นๆ ตามที่ท่านเห็นสมควร
 
ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ อีเมลล์ yusufn13@gmail.com

และ Mobile :  อับดุลเลาะ เซ็ง  086-4885655 ,
วิทยา พยายาม 089-8673393,

อับดุลเลาะห์ หมุดตะเหล็บ 081-3682751 ,
ซอและห์  ตำบัน  084-3005448,

ปรีชา สังขาว  086-9692962,

สุนทราพร  ศรีสมุทร 087-8883072 ,
ตักวา บากอซง 080-7066002 ,

ไลลา ราชแดหวา 087-2956863,

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานโรงเรียน : 083-6585210


พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=101&id=15415
วันที่ : 4 มิถุนายน 63 16:07:35
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com