เรื่องจริงอยากรู้ : ห้องอาหารโซเฟีย โชว์ความพร้อม บริการอาหาร โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้

สำนักข่าวมุสลิมไทย ห้องอาหารโซเฟีย โชว์ความพร้อม บริการอาหาร โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้
(ห้องอาหารโซเฟีย: ผู้ให้การสนับสนุนเว็บไซต์มุสลิมไทย)

         ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันพฤหัสสบดี ที่ 14 กันยายน 2553 ฯพณฯ เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองค์มนตรี และรัฐบุรุษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 14 โดยได้คัดเลือกเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและสตูล เข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์ชีวิต และพัฒนาแนวความคิด ให้สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำที่ดีของชุมชนในอนาคต โดยมีเยาชนเข้าร่วมโครงการในรุ่นนี้ทั้งสิ้น จำนวน 216 คน
        โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เกิดขึ้นจากการดำริของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 จำนวน 13 รุ่น มีเยาวชนผ่านการเข้าร่วมโครงการฯมาแล้ว 2,142 คน และมีครอบครัวอุปถัมภ์เข้าร่วมโครงการฯมาแล้วจำนวน 1,097 ครอบครัว


คุณรอศักดิ์ มูลทรัพย์
        คุณรอศักดิ์ มูลทรัพย์ ผู้บริหารห้องอาหารโซเฟีย ซึ่งได้รับหน้าที่ในการจัดการเรื่องอาหาร ให้กับเยาวชนมุสลิมและโครงการฯนี้ทั้งหมด ได้เผยกับผู้สื่อข่าวมุสลิมไทยว่า ห้องอาหารโซเฟียได้รับหน้าที่ในการดูแลเรื่องอาหารให้กับโครงการฯกว่า 8 ปีแล้ว ซึ่งปกติจะจัดทำโครงการ ปีละ 3 รุ่น คือเมษายน, พฤศจิกายน และตุลาคม แต่ในปี 2553 นี้ ช่วงเวลาการจัดรุ่นที่ 1 , 2 นั้นตรงกับช่วงที่มีการประท้วงของเสื้อแดง โครงการดังกล่าวนี้จึงงดจัด  และได้มาจัดรุ่นที่ 3 ในเดือนตุลาคมนี้

      คุณรอศักดิ์ เผยถึงการที่โครงการฯ ไว้วางใจห้องอาหารโซเฟียว่า ห้องอาหารโซเฟียมีศักยภาพในการให้บริการ ซึ่งมีความพร้อมในการจัดงานใหญ่ ทั้งนี้สามารถทำอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านรสชาติ สารอาหารครบทุกหมู่ ความสะอาดและที่สำคัญยิ่ง ทีมงานบริหารของห้องอาหารโซเฟียมีการจัดการที่ดี สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม ดังนั้นผู้บริหารโครงการจึงไว้วางใจตลอดมา - www.muslimthai.com

ห้องอาหารโซเฟีย

 

ห้องอาหารโซเฟีย
อาหารชุด สำหรับนายทหารผู้ติดตาม

ห้องอาหารโซเฟีย
อาหารชุดสำหรับ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ห้องอาหารโซเฟีย
อาหารชุดสำหรับ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์

ห้องอาหารโซเฟีย
อาหารชุดสำหรับ นาอารีย์ วงศ์อารยะ

ห้องอาหารโซเฟีย
อาหารชุดสำหรับแขกผู้มีเกียรติ

ห้องอาหารโซเฟีย

ห้องอาหารโซเฟีย

ห้องอาหารโซเฟีย

 

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=101&id=15192
วันที่ : 23 กันยายน 62 4:23:24
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com