เรื่องจริงอยากรู้ : ยิ่งใหญ่ที่สุด งานมหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ 5-7 พ.ย.53 (ไม่ควรพลาด)

สำนักข่าวมุสลิมไทย ยิ่งใหญ่ที่สุด งานมหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ ไม่พลาด 5-7 พ.ย.53 (ไม่ควรพลาด)

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องวีไอพี มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีการแถลงข่าว (soft opening) งานมหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้

โดยนายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวสำนักงานนรานิธิวาส ดร.ปกรณ์ ปรียากร  นายนิติ ฮาซัน นายจำนง หมัดคง ซึงงานจะขึ้นในระหว่าง วัน 5-7 พ.ย. 2553 ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คลองต้น กรุงเทพฯ

มหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้
นายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวสำนักงานจังหวัดนราธิวาส

โดยนายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวสำนักงานจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มตลาดมุสลิม สร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งสัมผัส ศึกษา เรียนรู้ เรื่องราวในท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ซึ่งกิจกรรมในวันงานจะประกอบไปด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม และอาหารพื้นบ้านจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การแสดงดีเก ฮุลู การแสงซีละ การบรรเลงคนตรีพื้นเมืองมลายูอัสลีจากคณะขาเดร์ แวเด็ง ศิลปินแห่งชาติ การแสดงนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวและประวัติบุคคลสำคัญในประวัติฤศาสตร์ปัตตานีในอดีต

ซึ่งกล่าวได้ว่าการจัดงานครั้งนี้ ได้รวบรวมเอาสิ่งที่น่าใสใจที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นพื้นถิ่นมลายูโดยแท้จริง ที่ท่านไม่สามารถหาชมจากที่อื่นได้ 

ทั้งนี้งานมหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ จะมีการจัดงาน Grand Opening ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2553 ทั้งนี้ผู้สนใจจะออกร้านหรือจัดจำหน่ายสินค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจำนง หมัดคง คุณจำนง หมัดคง โทร 083-513-8998  หรือ www.muslimthai.com/pny

มหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้
ป้ายขนาดใหญ่ 5 x 5 เมตร (บริเวณทางเข้าศูนย์กลางอิสลามฯ)

 

มหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้

มหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้

มหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้

มหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้

 

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=101&id=15119
วันที่ : 26 สิงหาคม 62 12:49:48
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com