เรื่องจริงอยากรู้ : ข่าวดี! นร.ประถมมุสลิมแต่งตัวรอยึด รร.คริสต์ในอังกฤษ

ข่าวดี! นร.ประถมมุสลิมแต่งตัวรอยึด รร.คริสต์ในอังกฤษ

telegraph.co.uk - โรงเรียนชั้นประถม Sacred Heart ในแบล๊คเบิร์น อาจจะเป็นโรงเรียนแคธอลิคแห่งแรกในอังกฤษ ที่จะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนอิสลาม เนื่องจากนักเรียนที่นับถือคริสต์ลดน้อยลงอย่างน่าสังเกต

เมื่อ 10 ปีที่แล้ว นักเรียนกว่า 9 ใน 10 คนในโรงเรียนนี้เป็นชาวแคธอลิค แต่ในปัจจุบันมีนักเรียนแคธอลิคเพียงร้อยละ 3

แต่เดิมโรงเรียนนี้รับเฉพาะครูที่นับถือคริสต์ โดยฝ่ายบริหารจัดตารางให้นักเรียนเรียนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ถึงร้อยละ 10 ของเวลาเรียนทั้งหมด แต่ปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้รับใช้ชุมชนตามวัตถุประสงค์เดิมแล้ว

ภายใต้หลักเกณฑ์ปัจจุบัน สภาท้องถิ่นต้องเปิดรับสมัครผู้บริหารโรงเรียนใหม่ และมัสยิดเตาฮีดุลอิสลาม ซึ่งดำเนินการบริหารโรงเรียนมัธยมสตรีในแบล๊คเบิร์นอยู่แล้ว แสดงความสนใจที่จะเข้ามาบริหารโรงเรียนดังกล่าว

ฮามิด พาเทล ครูใหญ่โรงเรียนมัธยมสตรีเตาฮีดุ้ลอิสลาม กล่าวว่า การที่ปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนประถมแห่งนี้เป็นมุสลิม ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะให้กลุ่มมุสลิมเสนอตัวเข้าเป็นผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้ และหากชุมชน และโรงเรียน Sacred Heart แสดงความต้องการ พวกเขาก็สนใจที่จะเข้าไปบริหาร

ปัจจุบันความต้องการโรงเรียนรัฐบาลที่สอนนักเรียนมุสลิมมีเพิ่มมากขึ้นในอังกฤษ เนื่องจากจำนวนประชากรมุสลิมเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ใน 4 เป็น 2.5 ล้านคน ในระหว่างปี 2004 – 2006 แต่มีโรงเรียนมุสลิมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพียง 11 แห่งเท่านั้น -www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=101&id=14925
วันที่ : 22 มกราคม 64 8:22:17
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com