หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> M Movement
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
สหกรณ์อิสลามสันติชนจับมือปัตตานีเพลสร่วมลงทุนก่อสร้างคอนโดเทล 40 ล้าน

สหกรณ์อิสลามสันติชนจับมือปัตตานีเพลสร่วมลงทุนก่อสร้างคอนโดเทล 40 ล้าน

       อาจารย์ประเสริฐ มัสซารี ประธานสหกรณ์อิสลามสันติชน จำกัด ได้จับมือกับบริษัทดีอาร์เอสดีเวลลอปเมนท์จำกัด โดยคุณอิบรอเฮง เจะอาลี ประธานกรรมการบริหาร (CEO) เจ้าของปัตตานีเพลส เพื่อร่วมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6 โครงการ คือ  

                              อาจารย์ประเสริฐ มัสซารี ประธานสหกรณ์อิสลามสันติชน จำกัด
1) โครงการก่อสร้างคอนโดเทล 4 อาคารๆ ละ 6 ชั้น เป็นที่พักนักศักษาและบุคคลทั่วไป 
2) โครงการก่อสร้างโฮม ออฟฟิส 13 ยูนิต เป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น  
3) โครงการก่อสร้างศูนย์บริการการศึกษานานาชาติ (IEC-International Education Center) เป็นอาคาร 4 ชั้น สำหรับบริการด้านการศึกษานานาชาติ ประกอบด้วย สถาบันทดสอบทางภาษา เช่น TOEFL. IELT และศูนย์มหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ 
4) โครงการก่อสร้างปัตตานีมอลล์ อาคาร 5 ชั้น  
5) โครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถ 4 ชั้น จอดได้ 200 คัน
6) โครงการก่อสร้างปัตตานีโฮเต็ล ซึ่งเป็นโครงการสุดท้ายที่จะก่อสร้างในโอกาสต่อไปในอนาคต รวมงบลงทุนทุกโครงการรวม 600 ล้านบาท 

     สหกรณ์อิสลามสันติชนได้อนุมัติงบร่วมลงทุนก่อสร้างคอนโดเทล 40 ล้านบาท

             อิบรอเฮ็ง เจะอาลี ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัทดีอาร์เอสดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

       คุณอิบรอเฮ็ง เจะอาลี ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัทดีอาร์เอสดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้มีหนังสือเสนอขอให้สหกรณ์อิสลามสันติชนร่วมลงทุนก่อสร้างปัตตานีคอนโดเทล ในฐานะที่เป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลามสันติชน จึงขอสินเชื่อร่วมลงทุนประเภทมุฏอบะห์กับสหกรณ์อิสลามสันติชนเป็นเงิน 40 ล้านบาท

     โดยแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ให้กับผู้รับเหมาในวงเงินงวดละ 4-6 ล้านบาท รวมระยะเวลาใช้คืนไม่เกิน 1 ปี โดยแบ่งผลกำไรจากการขายโครงการคอนโดเทลที่ขายไปหมดแล้วทั้ง 4 อาคารให้กับสหกรณ์ส่วนหนึ่ง

     คณะกรรมการสหกรณ์อิสลามสันติชนเห็นว่า เป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่นและเป็นการสร้างความเจริญให้ท้องถิ่นที่มีพี่น้องมุสลิมอยู่อาศัยที่ปัตตานีเป็นจำนวนมาก  โครงการตั้งอยู่ใจกลางเมืองปัตตานี ใกล้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเพียง 300 เมตร

     สหกรณ์อิสลามสันติชนทำธุรกิจที่จะต้องบริหารเงินสมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำเงินมาออกซะกาตและจัดสรรกำไรให้สมาชิกทุกๆปี คณะกรรมการสหกรณ์อิสลามสันติชนมีมติอนุมัติร่วมลงทุน จำนวน 40 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

     โดยแต่งตั้งให้อาจารย์ประเสริฐ มัสซารี เป็นประธานในการระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ์ โดยเปิดโครงการใหม่เพื่อรับฝากเงินประเภทมุฏอรอบะห์ เพื่อก่อสร้างคอนโดเทล 6 ชั้น 4 อาคาร ของบริษัทดีอาร์เอสดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เจ้าของปัตตานีเพลส และมอบให้คุณวีรยุทธ อาลีอิสเฮาะ ที่ปรึกษาสหกรณ์อิสลามสันติชน เป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการก่อสร้างคอนโดเทล ขณะนี้มีผู้จองหมดแล้วทั้ง 4 อาคาร


       สหกรณ์อิสลามสันติชน สถาบันการเงินแบบอิสลาม ปฏิบัติตามอัลกุรอาน ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ อายะห์ที่ 275 ความว่า “อัลลอฮ์ทรงอนุมัติการค้า และทรงห้ามดอกเบี้ย” เจ้าของโครงการปัตตานีเพลส ผู้ลงทุนก่อสร้างคอนโดเทล เป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลามสันติชนขอร่วมลงทุนประเภทมุฏอรอบะห์ในการก่อสร้างคอนเทล 4 อาคารๆละ 6 ชั้น ได้ขายให้ผู้ซื้อไปหมดแล้วทั้ง 4 อาคาร ได้จ่ายเงินแล้ว 20% ที่เหลือจะจ่ายหลังจากก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

      เจ้าของโครงการรู้ราคาขายที่แน่นอน รู้ราคาลงทุนค่าก่อสร้างที่แน่นอน โดยนำสัญญารับเหมาก่อสร้างมาเสนอให้สหกรณ์พิจารณา ทำให้สหกรณ์ได้ทราบส่วนต่างกำไรที่แน่นอน และส่วนแบ่งกำไรจากเจ้าของโครงการที่แน่นอน

      ซึ่งถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามที่อนุมัติการค้า คือ เอาราคาขายสินค้าลบราคาสินค้า ส่วนต่างคือกำไร ส่วนดอกเบี้ยคิดจากยอดเงินต้น จะกำไรหรือขาดทุนไม่เกี่ยว

       ส่วนการลงทุนประเภทมุฏอรอบะห์คือ การคิดส่วนแบ่งจากกำไร ถ้าร่วมลงทุนซื้อหุ้นบริษัทหรือหุ้นทำธุรกิจโดยเป็นผู้ประกอบการ ถ้าขาดทุนก็ต้องขาดทุนด้วยกัน ถ้ากำไรก็กำไรด้วยกัน ส่วนโครงการก่อสร้างคอนโดเทลเราทราบผลกำไรอยู่แล้ว 

       สมาชิกหรือผู้สนใจต้องการฝากเงินประเภทมูฏอรอบะห์ ติดต่อได้ที่สหกรณ์อิสลามสันติชน ถนนลาดพร้าว 112 หรือถนนรามคำแหง 53 โทร. 02-9318375-6 โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

1) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลาม
2) ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกก็สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลามสันติชนได้ โดยเสียค่าสมัคร 100 บาท สามารถซื้อหุ้นได้หุ้นละ 100 บาท ตั้งแต่ 1หุ้นขึ้นไป ได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นสหกรณ์อิสลามสันติชนทั้งหมด 
3) ฝากเงินออมทรัพย์มุฏอรอบะห์ 1 ปี เพื่อก่อสร้างคอนโดยเทล จะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากสหกรณ์ 7%
4) จะต้องฝากเงินออมทรัพย์ ประเภทมุฏอรอบะห์ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 
5) ถ้าท่านเดือดร้อนต้องการถอนเงินฝากของท่านก่อนกำหนด ท่านสามารถถอนได้ แต่บัญชีเงินฝากประเภทมุฏอรอบะห์ยของท่านจะเปลี่ยนเป็นบัญชีเงินฝากประเภทรักษาทรัพย์ทันที ท่านจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ
6) สหกรณ์อิสลามสันติชนจะระดมเงินฝากประเภทมุฏอรอบะห์เป็นงวดๆละ 15 ล้านบาท จนกว่าครบ 40 ล้านบาท ภายใน 8 เดือน

      ผู้สนใจติดต่อได้ที่สหกรณ์อิสลามสันติชน ถนนลาดพร้าว 112 หรือถนนรามคำแหง 53 โทร. 02-9318375-6 หรือท่านสามารถดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ www.islamsantichoncoop.com

      ข้อมูลโครงการ www.pattaniplace.com
      การอบรมผู้ค้าที่สนใจร่วมทำธุรกิจของ Pattani Mall

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194