หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> M Movement
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ปาร์ตี้ลิสต์พรรคประชาธิปัตย์ ล่าสุด- ผุดรายชื่อมุสลิม

ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งจับได้เบอร์ 10 นั้น ได้ส่ง 125 ชื่อ เรียงลำดับมีดังนี้

คือ 1.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 2. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรค 3.นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 4. นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 5.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 6.นายกรณ์ จาติกวนิช 7. คุณหญิงกัลยา โสภณพาณิช 8.นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 9.นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี 10.นายชำนิ ศักดิเศรษ 11.นายไพฑูรย์ แก้วทอง 12.นายอิสระ สมชัย 13.นายเจริญ คันธวงศ์ 14.นายอลงกรณ์ พลบุตร 15. นายอาคม เอ่งฉ้วน 16.นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ 17.นายสุทัศ เงินหมื่น 18.นายวิฑูรย์ นามบุตร 19.องอาจ คล้ามไพบูรณ์ 20.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 

21. นายถวิล ไพรสณฑ์ 22. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู 23. พ . อ . วินัย สมพงษ์ 24. นายสุวโรช พะลัง 25. ดร . ผุสดี ตามไท 26. นายปัญญวัฒน์ บุญมี 27. นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ 28. นพ . บุรณัชย์ สมุทรักษ์ 29. นายภุชงค์ รุ่งโรจน์ 30. นายนิพนธ์ บุญญามณี 31. นาง อานิก อัมระนันทน์ 32 . นายโกวิทย์ ธารณา 33. นายอัศวิน วิภูศิริ 34. นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ 35. นายเกียรติ สิทธิอมร 36. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย 37. นายกนก วงษ์ตระหง่าน 38. พล . อ . พิชาญเมธ ม่วงมณี 39. นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ 40. นายประกอบ จิรกิติ 41. นายพีระยศ ราฮิมมูลา 42. นายกษิต ภิรมย์

43.นายวีระชัย วีระเมธีกุล . 44. นางรัชฎาพร แก้วสนิท 45. นายวัชระ เพชรทอง 46. นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ 47. นายอิศรา สุนทรวัฒน์ 48. นายสัมพันธ์ ทองสมัคร 49. นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์ สุต 50. นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ 51 ดร . มณทิพย์ ศรีรัตนา 52. น . ส . เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ 53. นายดนัย นพสุวรรณวงศ์ 54. ดร . ธิติ มหาบุญวราชัย 55. นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ 56. นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง

 57. นายยุพ นาน า 58. นายสะพรั่ง สุขเวชวรกิจ 59. นายสัญชัย อินทรสูต

60. นพ.บรรพต ต้นธีรวงศ์ 61. นาย บุณย์ธีร์ พานิชประไพ 62. ผศ . ดร . สืบแสง พรหมบุญ

63. ว่าที่ ร.ต . โมฮามัดยาสรี ยูซง 64. นายอภิชัย เตชะอุบล 65. ดร . วีระชัย ถาวรทนต์ 66. นายอภินันท์ ช่วยบำรุง 67. นายประกอบ สังข์โต 68. นายเกรียงยศ สุดลาภา 69. นายสุริยะ ศึกษากิจ 70. พล.ร.อ.นาวี ศานติกะนาวิน 71.นายชีวเวช เวชชาชีวะ 72.นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์ 73.ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ 74.นายพรพล เอกอรรถพร

75.นายฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ 76.นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล 77.นายคำรณ ณ ลำพู 78.นายวัชรินทร์ เกตะวันดี 79.นายจีรพงศ์ พวงทอง
 80.นายราเมศ รัตนะเชวง

81.นางรักษ์ฤทัย ยกสุขฤทัยไขข่าว 82.นายวรเทพ สุวัฒนพิมพ์ 83.พันเอกเฟื่องวิชช์ อนิรุทธเทวา 84.นายภูเบศ จันทนิมิ 85.นายแสนคม อนามพงษ์ 86.นายสุธรรม นทีทอง 87.นายสรวิศ ขุนจันทร์ 88.นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาฃ 89.นายพิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีชา 90.นายสุธี กรกมลพฤกษ์ 91.นายสกลภัทร เหมือนจันทร์เชย 92.นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม 93.พล.ร.ท.เชรษฐ์ โกมลฐิติ 94.นายประจักษ์ชัย ณ สงขลา

95.นายสกล เขมะพรรค 96.นายสำเร็จ ภูนิคม 97.นางสาวจันทรพร ขันโมลี 98.นายสมเกียรติ ฉันทวานิช 99.นางเตือนใจ นุอุปละ 100.นายจารุพงศ์ สมอารยพงศ์ 101.นายภราดร กลางบุรัมย์102. นายสุทัศน์ พรหมรัตน์ 103.นายประสงค์ สภาสัย 104.นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ 105.นายพลวัฒน์ เล็กสมบูรณ์ไชย

106.นายปราโมทย์คริษฐ์ ธรรมคุณากร 107.นายมงคลลัตถ์ พุกะนัดด์ 108.นายธวัช มนูธรรมธร 109.นายกษิเดช กุลจิตติพร 110.นายขภัช นิมมานเหมินท์ 111.นพ.วัชระ สนธิชัย 112.นายรัฐไกร เอกเพชร 113.นายเอกมล อนันตกูล 114.นายวิศิษฐ์ ประทุมสุวรรณ 115.พล.อ.ณรงค์ มหาคุณ116.นายชุบ ชัยฤทธิชัย 117.นายมาร์ค เจริญใจ118.นายครูนิตย์ ปิงเมือง 119.พ.ต.ท.วิชิต ศรีไชยวาน 120.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร 121.น.ส.ปานระพี แก้วภราดัย122.นางจันทร์เพ็ญ ปริปุณณะชัย 123.นายฐิติพงศ์ ภูมิโยธา124.นางนิภา พริ้งศุลกะ 125.นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194